REGULAMINY

By | 22 maja 2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMIN PROJEKTU


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW

Poniżej znajdują się dokumenty dot. ubezpieczenia w trakcie trwania szkolenia zawodowego i stażu:

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Zgłoszenie członków rodziny


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI

Poniżej znajdują się dokumenty potrzebne do rozliczenia zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną:

Wniosek o zwrot kosztów opieki

Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną

Oświadczenie o dochodzie Uczestnika Projektu

Oświadczenie o braku pokrewieństwa


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Poniżej znajdują się dokumenty potrzebne do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu:

Oświadczenie o dochodzie Uczestnika Projektu

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminów

Oświadczenie osoby dowożącej

Oświadczenie osoby dowożonej

Oświadczenie w sprawie konta bankowego

Umowa użyczenia

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika (bez orzeczenia)

Zaświadczenie przewoźnika (z orzeczeniem)

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Zespołem Projektu.

T:506 497 045