Zapytania ofertowe

przez | 12 maja 2017

24.08.2017
Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę wyboru Wykonawcy na Przeprowadzenie zewnętrznnego egzaminu certyfikującego z dnia 24.08.2017 w  ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16

rozeznanie rynku 24 08 2017

20.07.201.7

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z dnia 14.07.2017 ww ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16
Pytanie 1 z dnia 20.07.2017
Zwracam się z prośbą o przesłanie wersji edytowalnej części ofertowej.
Odpowiedź
W załaczniku zamieszczamy wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa – do pobrania

17.07.2017

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy procedurę wyboru Psychologa w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16, który przeprowadzi Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

Zachęcamy do składania ofert.

Procedura wyboru Psychologa


14.07.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy procedurę wyboru Wykonawcy Szkolenia zawodowego w ramach projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” RPPM.06.01.02-22-0013/16, który przeprowadzi Szkolenie zawodowe,

Zachęcamy do składania ofert

Procedura wyboru


 

07.07.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy procedurę wyboru 21Wykonawcy Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” RPPM.06.01.02-22-0013/16, który przeprowadzi Poradnictwo zawodowe 

Zachęcamy do składania ofert

Procedura wyboru – Poradnictwo zawodowe 


19.06.2017

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy procedurę wyboru Psychologa w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0013/16, który przeprowadzi Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

Zachęcamy do składania ofert.

Procedura wyboru Psychologa