Stypendium stażowe i szkoleniowe

przez | 12 maja 2017

Stypendium szkoleniowe
Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowwym, za które należy mu się stypendium w wysokości 598,50zł netto za całe szkolenie (90h).
Tematyka szkoleń zostanie wybrana na etapie realizacji projektu. Każdy Uczestnik projektu weźmie udział tylko w 1 szkoleniu zawodowym dopasowanym podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym do indywidualnych potrzeb i potencjału każdego UP i zgodnym
z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy.
Szkolenia zawodowe będą realizowane w sześciu średnio dziesięcioosobowych grupach, każde szkolenie może trwać maksymalnie 90 h=15 spotkań x6h (średnio 3 razy w tygodniu).
Warunkiem zakończenia zadania jest uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkoleniowych oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego.

Staże zawodowe
30 Uczestników projektu weźmie udział w czteromiesięcznych stażach zawodowych, za które należy im się stypendium stażowe w wysokości 1850 zł netto miesięcznie.
W stażach zawodowych weźmie udział 30 osób u których doradca zawodowy zdiagnozuje niewystarczające doświadczenie zawodowe. Warunkiem uczestnictwa w stażu jest pozytywne zakończenie udziału w szkoleniu zawodowym. Staże będą powiązane ze szkoleniem, w którym uczestniczył UP.
Wymiar czasowy stażu – maks. 40h/tydzień, 8h/dzień. Dla osób niepełnosprawnych posiadających odpowiednie orzeczenie istnieje możliwość odbywania stażu w skróconym czasie pracy – maks. 35h/tydzień, 7h dzień.

 

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych