Aktualności

przez | 20 kwietnia 2017

19.04.2018

SZanowni Państwo,

miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy, którzy zostali skierowani na staż w ramach projektu  “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” zakończyli zadanie zgodnie zakładanym terminem.

28.02.2018
poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 7

Harmonogram zad5 cz 7

14.02.2018

poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 6

Harmonogram zad5 cz6

26.01.2018

poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 5
Harmonogram zad5 cz5

10.01.2017
poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 4

Harmonogram zad5 cz4

30.12.2017

Państwo ,
poniżej przedstawiamy dalszy harmonogram zajęć Pośrednictwa pracy cz 3

Harmonogram zad5 cz 3
21.12.2017

Szanowni Państwo,

od całego zespołu Projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” życzymy:
Zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2018

 

wesolych-swiat-barodzenia-bozego

 

19.12.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy częściowy harmonogram zad Pośrednictwo pracy cz 2

Harmonogram zad_5 cz2

07.12.2017
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy częściowy harmonogram zad Pośrednictwo pracy
Harmonogram zad5 cz1

28.11.2017

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 4 .12. 207 odbędzie się egzamin certyfikujący dla gr 6 – Potęgowo, ul. Szkolna 2B

03.11.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8.11. 207 odbędzie się egzamin certyfikujący dla gr 1 – Rumia, ul. Podmokła 20

29.10.2017

Szanowni Państwo,

infomujemy, że w dniu:

*w dniu 03.11.2017 godz. 17 odbędzię się egzamin certufikujący dla gr 3 – Potęgowo, ul. Głowackiego 1
*w dniu 03.11.2017  godz. 17 odbędzię się egzamin certufikujący dla gr 4 – Gdynia, ul. Armii Krajowej 30
*w dniu 03.11.2017  godz. 17 odbędzię się egzamin certufikujący dla gr 5 – Potęgowo, ul. Szkolna 2B

29.10.2017

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram zad Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne gr 5
Harmonogram zad 1 gr 5

28.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram Szkolenia zawodowego dla Gr 6

harmonogram zad 3 gr 6

16.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram Poradnictwo zawodowe dla Gr 6

Harmonogram zad 1 gr 6

16.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zmieniony harmonogram zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla gr 6

Harmonogram zad 1 gr 6_zmiana

13.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy częściowy harmonogram zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla gr 6

Harmonogram zad 1 gr 6

12.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy pełny harmonogram Szkolenia zawodowego dla gr nr 5

harmonogram zad 3 gr 5

06.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla gr 5

Harmonogram zad 1 gr 5_1

05.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamu zmieniony harmonogram zajeć na Poradnictwo psychologiczne (spotkania induwidualne) i Poradnictwo psychospołeczne (spotkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 4

 

03.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zmieniony harmonogram Poradnictwo zawodowe dla Gr 5

harmonogram zad 2 gr 5

29.09.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy częściowy harmonogram Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego dla gr 5

Harmonogram zad 1 gr 5 Pas-zP

29.09.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla gr 4

harmonogram zad 3 gr 4

25.09.2017

Szanowni Państwo,

w dniu 26.09.2017 o godz. 10 odbędzię się egzamin certufikujący dla gr 2. Egzamin odbędzie się w miejscowości Potęgowo, ul. Głowackiego 1

 

19.09.2017

Szanowni Państwo

przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla gr 3

Harmonogram szkolenia zawodowe

harmonogram zad 3 gr 3

05.09.2017

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo zawodowe(spottkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 4

harmonogram zad 2 gr 4

04.09.2017
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo psychologiczne (spotkania induwidualne) i Poradnictwo psychospołeczne (spotkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 4

Harmonogram zad 1 gr 4

04.09.2017

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo zawodowe(spottkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 3

harmonogram zad 2 gr 3

01.09.2017
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo psychologiczne (spotkania induwidualne) i Poradnictwo psychospołeczne (spottkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 3

Harmonogram zad 1 gr 3

23.08.2017
Szanowni Państwo,

zbliżamy się do końca rekrutacji do Projektu. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenia.

16.08.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla gr 2

harmonogram sz gr 2

03.08.2017

Szanowni Państwo

przedstawiamy harmonogram szkolenia zawodowego dla gr 1

Harmonogram szkolenia zawodowe

harmonogram sz1 gr 1

02.08.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogram na Poradnictwo zawodowe – gr 2

Harmonogram z2 gr 2

31.07.2017

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć na Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne- gr 2

Harmonogram gr2

17.07.2017

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo zawodowe – gr 1

Poradnictwo zawodowe GR1

16.07.2017

Informujemy, że rekrutacja do projektu została przedłużona do końca sierpnia 2017-

30.06.2017

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajeć na Poradnictwo psychologiczne (spotkania induwidualne) i Poradnictwo psychospołeczne (spottkania grupwe) w ramach realizacji zadania Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne – gr 1

Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne Gr1

15.06.2017

Chcesz zmienić swoja sytuację na rynku pracy? Chcesz zyskać nowe kwalifikacje? Zgłoś się do projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan”
Rekrutacja wciąż trwa!


29.05.2017

Informujemy, że w dniach 6  i 7 czerwca 2017 planowane są spotkania rekrutacyjne. W dniu 6 czerwca planowane jest spotkanie w miejscowościach Sopot i  Kościerzyna. W dniu 7 czerwca odbędzie się spotkanie w Gdyni. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Kadrą Projektu: 519 318 026

 


05.05.2017

W związku z dużą ilością pyatań na temat przynależności do grupy docelowej publikujemy definicję “osób zagrożónych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 4. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 5. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 6. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 7. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 8. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań, tj. osoby:
  • bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
  • bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności w postaci specjalistycznego zakwaterowania wspieranego),
  • z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą),
  • z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi (rozumianymi jako konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie), przy czym osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być zaliczane do tej grupy osób, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach,
 9. osoby korzystające z PO PŻ.

20.04.2017

Informujemy, że jesteśmy w trakcie rekrutacji uczestników do projektu “Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan”. Wszystkichzainteresowanych prosimy o kontakt z kadrą projektu.

aktywny.pomorzanin@okcjo.com.pl

515 295 512