Zwrot kosztów dojazdu

przez | 31 marca 2017

W projekcie „Program aktywizacji społeczno-zawodowej Pomorzan” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za obecność na wszystkich formach wsparcia, tj.:

  • poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego
  • poradnictwa zawodowego 
  • szkoleniach zawodowych
  • stażu
  •  pośrednictwie pracy.

Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu.
Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników Projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia.
Wnioski o zwrot kosztów dojazdu składa się oddzielnie na każdą formę wsparcia.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Oświadczenie osoby dowożącej

Oświadczenie osoby dowożonej

Oświadczenie Uczestnika Projektu – w sytuacji dojazdu na zajęcia komunikacją publiczną

Oświadczenie Uczestnika Projektu o cenie biletu

Umowa użyczenia samochodu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu