PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

przez | 16 marca 2017

xzxczxcz

Zapytanie ofertowe z dn. 14.03.2017r. – Realizacja wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025094

PYTANIE

Proszę o informacje z czego wynika i czym Państwo się kierowali tworząc zapis w warunkach zapytania dotyczący figurowania w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, skoro przedmiot zlecenia nie obejmuje usług pośrednictwa pracy ani doradztwa zawodowego?

ODPOWIEDŹ

W związku z realizacją projektu „Twoja firma-Twój sukces!” RPSW.10.04.01-26-0008/16 oraz na podstawie zapisów obowiązujących Beneficjenta zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, który został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą, jesteśmy zobowiązani do umieszczenia w części opisowej procedury wyboru wykonawcy dot. realizacji wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego, wymogu o posiadaniu wpisu przez podmiot wykonujący zadanie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.