Zapytania ofertowe

przez | 15 marca 2017

16.08.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa-mentora/psychologów-mentorów gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadania Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 20 Uczestników V i VI grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 20 Uczestników Projektu grupy V i VI:

Pan Artur Zydorowicz

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


16.08.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa-mentora gotowego do zrealizowania w miejscowości Turek zadania Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 10 Uczestników IV grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 10 Uczestników Projektu grupy IV:

Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


31.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru potencjalnego Wykonawcy gotowego do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego i wydania certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP), tj. 6 grup szkoleniowych (maksymalnie 10 osobowych) informujemy, że do realizacji zadania zostali wybrani następujący oferenci:

Firma MELTING POT, ul. Koszykowa 79A/14, 02-008 Warszawa.

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


27.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planujemy w miejscowości Turek, w okresie sierpień-grudzień 2017 r. zrealizowanie zadania – Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z psychologiem.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa-mentora gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część ofertowa

Część opisowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


 

26.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planujemy w miejscowości Jarocin, w okresie sierpień-grudzień 2017 r. zrealizowanie zadania – Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z psychologiem.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa-mentora/psychologów-mentorów gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część opisowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


20.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „Wyjdź z bezrobocia!” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa planuje przeprowadzenie EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO i wydania certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP), tj. 6 grup szkoleniowych (maksymalnie 10 osobowych), w planowanym okresie lipiec-sierpień 2017r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


19.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadań Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwo zawodowe dla 20 Uczestników V i VI grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadań zostali wybrani następujący oferenci:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia dla 20 Uczestników Projektu grupy V i VI:

Pani Iwona Kortylewska

Poradnictwo zawodowe dla 20 Uczestników Projektu V i VI grupy:

Pani Iwona Kortylewska

Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.


12.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa-mentora gotowego do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadania Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 10 Uczestników III grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 10 Uczestników Projektu grupy III:

Pani Agata Kucharska

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


11.07.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planuje zrealizowanie w miejscowości Jarocin, w miesiącu lipiec 2017 roku następujących zadań:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
  2. Poradnictwo zawodowe

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


 

10.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Turek zadań Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwo zawodowe dla 10 Uczestników IV grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadań zostali wybrani następujący oferenci:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia dla 10 Uczestników Projektu grupy IV:

Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa

Poradnictwo zawodowe dla 10 Uczestników Projektu IV grupy:

Educator L.B. Centrum Kształcenia Niepubliczna Placówka Oświatowa

Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.


10.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadań Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwo zawodowe dla 10 Uczestników III grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadań zostali wybrani następujący oferenci:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia dla 10 Uczestników Projektu grupy III:

Pani Anna Kobielak

Poradnictwo zawodowe dla 10 Uczestników Projektu III grupy:

Pani Anna Kobielak

Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.


07.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru wykonawcy gotowego do zrealizowania zadania Szkolenie Zawodowe dla 6 grup szkoleniowych w ramach projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AKADEMIA BIZNESU Sp. k.

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


26.06.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego
w powiatach: słupeckim, kolskim, tureckim, wrzesińskim, średzkim i jarocińskim,
w ramach projektu „Wyjdź z bezrobocia!” nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa planuje zrealizowanie SZKOLEŃ ZAWODOWYCH.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


21.06.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planuje zrealizowanie w miejscowości Turek, w miesiącu czerwiec-lipiec 2017 roku następujących zadań:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
  2. Poradnictwo zawodowe

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część ofertowa

Część opisowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


21.06.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na psychologa-mentora/psychologów-mentorów gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadania Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 20 Uczestników I i II grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadania został wybrany następujący oferent:

Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) dla 20 Uczestników Projektu grupy I i II:

Pan Artur Zydorowicz

Wybrany oferent spełniał wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów.


19.06.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planujemy w miejscowości Jarocin, w okresie czerwiec-październik 2017 r. zrealizowanie zadania – Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z psychologiem.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa-mentora gotowego do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część ofertowa

Część opisowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


19.06.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planuje zrealizowanie w miejscowości Jarocin, w miesiącu czerwiec – lipiec 2017 roku następujących zadań:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
  2. Poradnictwo zawodowe

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


02.06.2017

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami odnośnie postępowania z 30.05.2017 r. na wybór psychologa-mentora/psychologów-mentorów gotowego/gotowych do zrealizowania zadania Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring) poniżej publikujemy treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3


30.05.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planujemy w miejscowości Jarocin, w okresie czerwiec-październik 2017 r. zrealizowanie zadania – Wsparcie psychologiczno-doradcze (mentoring).

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z psychologiem.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy psychologa-mentora/psychologów-mentorów gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadania oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.


19.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty na doradcę zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania w miejscowości Jarocin zadań Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia i Poradnictwo zawodowe dla 20 Uczestników I i II grupy projektu “Wyjdź z bezrobocia!”, informujemy, że do realizacji zadań zostali wybrani następujący oferenci:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia dla 20 Uczestników Projektu grupy I i II:

Pani Iwona Kortylewska

Poradnictwo zawodowe dla 20 Uczestników Projektu I i II grupy:

Pani Iwona Kortylewska

Wybrani oferenci spełniali wszystkie kryteria wymagane na etapie złożenia oferty oraz uzyskali najwyższą liczbę punktów.


08.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa wielkopolskiego realizuje projekt „Wyjdź z bezrobocia!”, nr projektu RPWP.06.02.00-30-0003/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu planuje zrealizowanie w miejscowości Jarocin, w miesiącu maj 2017 roku następujących zadań:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
  2. Poradnictwo zawodowe

Zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z doradcą zawodowym.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego/doradców zawodowych gotowego/gotowych do zrealizowania ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

Poniżej w załączniku szczegóły:

Część opisowa

Część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.