DOKUMENTY – ROZLICZENIE DOTACJI I WSPARCIE POMOSTOWE

By | 6 marca 2017

xzxczxcz

22-03-2017r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zaktualizowane (uproszczone) wzory  dot. rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego.

Zestawienie poniesionych wydatków – dotacja

Zestawienie poniesionych wydatków – wsparcie pomostowe finansowe

W razie pytań dotyczących rozliczeń możecie się Państwo kontaktować bezpośrednio z księgowością:

+48 502 477 632


06-03-2017r.

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, które będą potrzebne w przypadku rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego. Dodatkowo przygotowaliśmy wymaganą deklaracje, w przypadku zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży.

Prosimy o odświeżenie sobie treści Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości przed dokonaniem zakupów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół projektu

519 304 874

Zestawienie poniesionych wydatków – dotacja (aktualizacja z dn.22.03-2017r.)

Zestawienie poniesionych wydatków – wsparcie pomostowe finansowe (aktualizacja z dn.22.03-2017r.)

 

Deklaracja pochodzenia sprzętu

Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem

Oświadczenie dot. transakcji zawieranych między członkami rodziny

Dodatkowo, poniżej zamieszczamy wzór pisma w przypadku ubiegania się o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, prosimy o korzystanie z poniższego pisma.

Pismo dotyczące zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

UWAGA! Zakupy muszą w 100% pokrywać się z harmonogramem, w innym przypadku koszty będą niekwalifikowane. Prosimy, aby w przypadku każdej zmiany zgodnie z §3 Rozliczenie wsparcia finansowego p.3, składać wniosek o zmianę w formie pisemnej.

 

06-03-2017r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z z umową o przyznanie wsparcia finansowego § 8 – Obowiązki informacyjne, jesteście Państwo zobligowani do informowania opinii publicznej, iż Państwa firma powstała przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej zamieszczamy naklejki informujące, że dany sprzęt został zakupiony ze środków EFS oraz tabliczka informująca, że dany sprzęt został zakupiony ze środków EFS.

Tabliczka zakup współfinansowany

Prosimy o wydruk w kolorze.

Naklejki

Prosimy o wydruk naklejek na papierze samoprzylepnym w kolorze.