Rozeznania rynku

By | 28 lutego 2017

EFS_Samorzad_kolor

 

28.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe
i komputerowe.” nr projektu: RPWP.08.02.00-30-0202/15
planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate (VCC) lub równoważnego wraz z wydaniem certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie poziomu biegłości językowej.

W związku z powyższym będziemy poszukiwali Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny
za organizacje i przeprowadzenie egzaminu VCC lub równoważnego wpisującego się w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz wydanie certyfikatu dla maksymalnie 96 osób.

Poniżej w załączniku znajdują się szczegóły oferty:

Rozeznanie rynku z częścią ofertową
Załączniki – część ofertowa

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.