Planowane efekty projektu

By | 20 lutego 2017


Projekt “Młodzi i AKTYWNI!” zakłada objęcie wsparciem 144 Uczestników Projektu.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

  • 55% (79 Uczestników Projektu) stanowić będą Kobiety,
  • 80% (116 Uczestników Projektu (64 Kobiet/52Mężczyzn)) stanowić będą osoby bierne zawodowo,
  • 20% (28 Uczestników Projektu (15 Kobiet/13 Mężczyzn)) stanowić będą osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy,
  • 10% (15 Uczestników Projektu (8 Kobiet/7 Mężczyzn)) stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne,
  • 30% (44 Uczestników Projektu (24 Kobiet/20 Mężczyzn)) stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach będą traktowane priorytetowo.

Dzięki założonym działaniom w ramach projektu kwalifikacje uzyska min 50% Uczestników Projektu, czyli min. 72 osoby.

  • minimum 17% osób z niepełnosprawnościami,
  • minimum 48% osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie na poziomie maks ISCED3),
  • minimum 35% osób długotrwale bezrobotnych,
  • minimum 43% osób biernych zawodowo, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.