Zapytania ofertowe

By | 15 lutego 2017


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania)

w miejscowości Hrubieszów

Doradca zawodowy – część opisowa

Doradca zawodowy – część ofertowa

 


 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania)

w miejscowości Zamość

Doradca zawodowy – część opisowa

Doradca zawodowy – część ofertowa

 


 

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI!” nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie szkoleń, których celem jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie – poprzez wysokiej jakości szkolenia, oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 84 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. dla 7 grup szkoleniowych, średnio 12 osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji/kompetencji, a następnie certyfikacji zewnętrznej dla maksymalnie 84 UP, tj.:
A) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI:
1. Opiekun osoby starszej – 2 grupy
2. Logistyk/spedytor
B) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI:
1. Organizator usług cateringowych
2. Sortowacz surowców wtórnych
3. Pomoc kuchenna
4. Specjalista ds. dietetyki

Zapytanie ofertowe – Część opisowa

Zapytanie ofertowe – Część ofertowa

 


 

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI!” nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie szkoleń, których celem jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie – poprzez wysokiej jakości szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. dla 2 grup szkoleniowych średnio 12 osobowych.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji, a następnie certyfikacji zewnętrznej dla maksymalnie 24 UP :
1. Spawacz metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi
2. Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz ze szkoleniem uprawnienia elektryczne

Zapytanie ofertowe – Część opisowa

Zapytanie ofertowe – Część ofertowa

 


 

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie szkoleń, których celem jest nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie – poprzez wysokiej jakości szkolenia oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 36 Uczestników/czek Projektu (UP) tj. dla 3 grup szkoleniowych średnio 12 osobowych.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji/kompetencji, a następnie certyfikacji zewnętrznej dla maksymalnie 36 UP:

A) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KWALIFIKACJI ORAZ KOMPETENCJI:
1. Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL
B) SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA KOMPETENCJI:
1. Grafik komputerowy
2. Programista aplikacji

Zapytanie ofertowe – Część opisowa

Zapytanie ofertowe – Część ofertowa


 

 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr  POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

w miejscowości Biłgoraj

Doradca zawodowy- część opisowa
Doradca zawodowy- część ofertowa

 


 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI!” nr POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie indywidualnego pośrednictwa pracy t.j.: Kompleksowego i indywidualnego pośrednictwa pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

Pośrednictwo pracy-część opisowa

Pośrednictwo pracy-część ofertowa


 

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa lubelskiego w ramach projektu „Młodzi i AKTYWNI! nr  POWR.01.02.01-06-0061/16 planuje zrealizowanie Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

w miejscowości Hrubieszów

Doradca zawodowy-część opisowa

Doradca zawodowy-cz.ofertowa

w miejscowości Zamość

Doradca zawodowy- część opisowa

Doradca zawodowy – cz.ofertowa