Harmonogramy

By | 15 lutego 2017


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XII grupy szkoleniowej w Lublinie (Programista
aplikacji) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. XII Programista aplikacji


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla X grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Opiekun os. starszej) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. X Opiekun os. starszej


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla IX grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Spawacz TIG) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. IX Spawacz TIG


Poniżej prezentujemy harmonogram VIII grupy szkoleniowej w Lublinie (Pracownik obsługi biurowej) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. VIII Pracownik obsługi biurowej


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XII grupy szkoleniowej w Lublinie (Programista

aplikacji) – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. XII Programista aplikacji


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla X grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Opiekun os. starszej) – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. X Programista aplikacji


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Pomoc

kuchenna) – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. XI Pomoc kuchenna


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Pomoc
kuchenna) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. XI Pomoc kuchenna


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla X grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Opiekun os. starszej) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. X Opiekun os. starszej


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XII grupy szkoleniowej w Lublinie (Programista
aplikacji) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. XII Programista aplikacji


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla XI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Pomoc
kuchenna) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. XI Pomoc kuchenna


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla IX grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Spawacz TIG) – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. IX Spawacz TIG


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla VIII grupy szkoleniowej w Lublinie (Pracownik obsługi biurowej) – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. VIII Pracownik obsługi biurowej


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla IX grupy szkoleniowej w Stefankowicach (Spawacz TIG) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. IX Spawacz TIG


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla VII grupy szkoleniowej w Zamościu (Monter urządzeń energetyki odnawialnej) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. VII Monter urządzeń energetyki odnawialnej


Poniżej prezentujemy harmonogram VIII grupy szkoleniowej w Lublinie (Pracownik obsługi biurowej) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. VIII Pracownik obsługi biurowej


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla V grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Logistyk/spedytor) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. V Logistyk/spedytor


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla VI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Opiekun os. starszej) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. VI Opiekun os. starszej

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla VII grupy szkoleniowej w Zamościu – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. VII Monter urządzeń energetyki odnawialnej

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram VII grupy szkoleniowej w Zamościu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. VII Monter urządzeń energetyki odnawialnej

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla VI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. VI Opiekun os. starszej

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram VI grupy szkoleniowej w Hrubieszowie – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. VI Opiekun os. starszej

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla V grupy szkoleniowej w Hrubieszowie – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. V Logistyk/spedytor

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram V grupy szkoleniowej w Hrubieszowie – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. V Logistyk/spedytor


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla IV grupy szkoleniowej w Zamościu (Sortowacz surowców wtórnych) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. IV Sortowacz surowców wtórnych

_________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla IV grupy szkoleniowej w Zamościu – szkolenie zawodowe w ramach realizacji zadania 3.

Harmonogram Zad. 3 GR. IV Sortowacz surowców wtórnych


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy szkoleniowej w Hrubieszowie (Organizator usług cateringowych) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. I Organizator usług cateringowych


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy szkoleniowej w Biłgoraju (Grafik komputerowy) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach realizacji zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. III Grafik komputerowy


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy szkoleniowej w Zamościu (Specjalista ds. dietetyki) – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby w ramach zadania 2.

Harmonogram Zad. 2 GR. II Specjalista ds. dietetyki

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram wsparcia dla IV grupy szkoleniowej w Zamościu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. IV Sortowacz surowców wtórnych

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy szkoleniowej w Biłgoraju – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. III Grafik komputerowy

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla III grupy szkoleniowej (Grafik komputerowy) w Biłgoraju – Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Harmonogram Zad. 3 GR. III Grafik komputerowy


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy szkoleniowej (Specjalista ds. Dietetyki) w Zamościu – Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Harmonogram Zad. 3 GR. II Specjalista ds. Dietetyki

_______________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla II grupy szkoleniowej w Zamościu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. II Specjalista ds. dietetyki


Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy szkoleniowej (Organizator usług Cateringowych) w Hrubieszowie – Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Harmonogram Zad. 3 Gr. I Organizator Usług Cateringowych

________________________________________________________________________________

Poniżej prezentujemy harmonogram wsparcia dla I grupy szkoleniowej w Hrubieszowie – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach realizacji zadania 1 – Identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (Indywidualny Plan Działania).

Harmonogram Zad. 1 GR. I Organizator Usług Cateringowych