Formy wsparcia/szkolenia

By | 15 lutego 2017


Obligatoryjnie wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęcie wsparciem z zakresu:

  1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – Indywidualne Plany Działania obejmują 2 sesje indywidualne po 2h zegarowe czyli 4h/Uczestnika Projektu.
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby obejmuje 6 spotkań indywidualnych po 1 h zegarowej w terminach dostosowanych do potrzeb i możliwości Uczestników;1-2 spotkania w miesiącu; Łącznie 6 h zegarowych /Uczestnika Projektu.
  3. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia.

Szkolenia organizowane będą w wymiarze po 8h lekcyjnych/dziennie;4 dni w tygodniu.

  1. A) Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji:

1.Opiekun osoby starszej; 2 gr.;138h/gr.(w tym 69h teorii;69h praktyki);

2.Logistyk/spedytor;1 gr.;130h/gr.(w tym70h teorii;60h praktyki);

3.Spawacz metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi 1 gr. 111h/gr.(w tym teoria

i praktyka);

4.Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym ECDL;1gr.;120h (w tym 60h teorii;60h praktyki);

5.Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz ze szkoleniem uprawnienia elektryczne; 1gr.;84h/gr. (w tym teoria

i praktyka) (kod zawodu:712614).

  1. B) Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji:

6.Grafik komputerowy;1gr.;168 h/gr.(w tym 84 h teorii;84h praktyki);

7.Programista aplikacji; 84h/gr.;(w tym teoria i praktyka);

8.Organizator usług cateringowych; 84h/gr.;(w tym teoria i praktyka);

9.Sortowacz surowców wtórnych; 84h/gr.;(w tym teoria i praktyka);

10.Pomoc kuchenna; 84h/gr.;(w tym teoria i praktyka);

11.Specjalista ds. dietetyki; 84h/gr.;(w tym teoria i praktyka);

  1. IV) Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.