Dokumenty rekrutacyjne

By | 15 lutego 2017


W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu.

Dokumenty należy wydrukować wszystkie, wypełnić czytelnie, kompletnie i prawidłowo najlepiej niebieskim długopisem drukowanymi literami.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o kwalifikowalności

Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych

Regulamin projektu – regulaminu nie trzeba drukować, należy się z nim zapoznać przed uzupełnieniem i dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych

 

Dokumenty proszę dostarczyć osobiście/za pośrednictwem poczty do Biura Projektu “Młodzi i AKTYWNI!” ul. Skromna 5 Lublin.