Aktualności

przez | 23 grudnia 2016

05.10.2017 r. Ruszyła II tura projektu “Program Aktywizacji Młodych”. Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. ZAPRASZAMY!

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

plakat-program-aktywizacji-mlodych-1


30.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2017 r. w ramach projektu “Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o., Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 30.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


27.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 19.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rozwojownia Urszula Skrok – Kuczera,

II – Perspektywa Sp. z o. o.,

III – Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Perspektywa Sp. z o.o. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


20.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 12.01.2017 r. dotyczącego realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w miejscowości Konin w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15, wpłynęły następujące oferty:

I – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie,

II – Stowarzyszenie “Kadry dla Konina”,

III – GRANTLAB.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Stowarzyszenie “Kadry dla Konina”. Oferta firmy uzyskała największą liczbę punktów.


19.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Ostrów Wielkopolski w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


18.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: luty 2017 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


12.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Konin w ramach realizacji projektu „Program Aktywizacji Młodych” nr projektu: POWR.01.02.01-30-0002/15 planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 15 Uczestników Projektu (UP). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z doradcą zawodowym.

Zajęcia realizowane będą w terminach: konsultacje indywidualne połączone z opracowaniem IPD: styczeń – luty 2017 r. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + część ofertowa

Część ofertowa


05.01.2017 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania Szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu w planowanym okresie styczeń – luty 2017r., na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Konsorcjum firm: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, lok. 18A, 20 – 037 Lublin; Joanna Mirowska – Wieczorek, ul. Sławinkowska 120a, 20 – 810 Lublin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED ul. Szewska 6A, 20 – 087 Lublin

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 5.01.2017 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Wykonawcy gotowego do zrealizowania pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, nie wpłynęła żadna oferta. Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.


28.12.2016 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 15.12.2016 r. w ramach projektu „Program Aktywizacji Młodych” (nr POWR.01.02.01-30-0002/15) dotyczące wyboru Doradców zawodowych gotowych do realizacji Konsultacji Indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu, na terenie województwa wielkopolskiego, dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

CITYSCHOOL s. c., ul. Hoża 66/68, 00 – 682 Warszawa

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozeznaniu rynku. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

W przedmiotowym rozeznaniu rynku do 27.12.2016 r., do godz. 10:00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


23.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych kończących się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu VCC lub równoważnego, dla maksymalnie 40 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń – luty 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie konsultacji indywidualnych, których celem jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie styczeń 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradców zawodowych gotowych do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Część opisowa + ofertowa

Część ofertowa


15.12.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach projektu Program Aktywizacji Młodych nr POWR.01.02.01-30-0002/15, planuje zrealizowanie pośrednictwo pracy dla maksymalnie 60 Uczestników Projektu (UP) w planowanym okresie: grudzień 2016 – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia harmonogramu  i okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe).

W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Część ofertowa