Aktualności

By | 3 października 2016

bez-tytulu

20.03.2017

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje zrealizowanie wsparcia pomostowego szkoleniowo – doradczego.

Zapytanie ofertowe dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

rr- wsparcie pomostowe

22.02.2017

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się zestawienie wniosków ocenionych w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu “Ponowny start zawodowy!” nr RPLD.10.02.02-10-0013/16.

zestawienie wyników KOW

06.02.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje zrealizowanie pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

rr-pośrednictwo pracy 06.02

Lista rankingowa osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, które zakwalifikowały się do projektu.

lista rankingowa

 

 

01.02.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2017 r. dotyczy wyboru psychologa, który przeprowadzi  poradnictwo psychologicznego indywidualnego dla maks. 12 Uczestników Projektu, w województwie łódzkim, w planowanym okresie 02.-03.2017r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

procedura wyboru psychologa 01.02

 

 

01.02.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego.

Poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w  terminie luty-marzec 2017 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

  • jedną salę dydaktyczną na zajęcia indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego (maksymalnie 120 godzin zegarowych) dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu.

Wymiar poradnictwa psychologicznego to maksymalnie 10 godzin zegarowych indywidualnych spotkań na jednego Uczestnika Projektu w formie 4 spotkań po 2,5 godziny zegarowe, w planowanym okresie 02.-03.2017 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

rr-sala ponowny start zawodowy ! 01.02

12.01.2017

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”, doradztwa indywidualnego i grupowego ds. przedsiębiorczości.

 

Wyżej wymienione szkolenia będą realizowane w  terminie styczeń – luty 2017 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

  • Jedną salę dydaktyczną  na zajęcia w ramach szkoleń z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia szkoleń z zakresu „ABC Przedsiębiorczości w wymiarze maksymalnie 60 godzin lekcyjnych dla 1 grupy 12 osobowej.
  • Jedną salę dydaktyczną  na zajęcia w ramach grupowego doradztwa ds. przedsiębiorczości. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa ds. przedsiębiorczości w wymiarze maksymalnie 16 godzin lekcyjnych dla 1 grupy 12 osobowej.
  • Jedną salę dydaktyczną na zajęcia w ramach indywidualnego doradztwa ds. przedsiębiorczości. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa ds. przedsiębiorczości w wymiarze maksymalnie 6 godzin lekcyjnych dla każdego z 12 Uczestników projektu.

 

Wymiar szkoleń z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”, doradztwa indywidualnego i grupowego ds. przedsiębiorczości to:

  • 60 h lekcyjnych szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” w formie 10 spotkań grupowych po 6 godzin lekcyjnych, w planowanym okresie 01.2017 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.
  • 16h lekcyjnych doradztwa grupowego w formie 4 spotkań po 4 godziny lekcyjne, w planowanym okresie 01.-02.2017r.
  • 72h lekcyjnych doradztwa indywidualnego w formie 12 spotkań z każdym z 12 UP po 6 godzin lekcyjnych, w planowanym okresie 01.-02.2017r.

Przez godzinę lekcyjną  rozumie się 45 minut. Do czasu najmu nie wlicza się przerw.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

 

rr-sala ponowny start zawodowy ! 13.01

23.12.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego.

Poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w  terminie styczeń 2017 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

  • jedną salę dydaktyczną na zajęcia indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego (maksymalnie 190 godzin zegarowych) dla maksymalnie 19 Uczestników Projektu.

Wymiar poradnictwa psychologicznego to maksymalnie 10 godzin zegarowych indywidualnych spotkań na jednego Uczestnika Projektu w formie 4 spotkań po 2,5 godziny zegarowe, w planowanym okresie 01.2017 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

rr-sala ponowny start zawodowy ! 23.12.2016

 

23.12.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 23.12.2016 r. dotyczy wyboru psychologa, który przeprowadzi  poradnictwo psychologicznego indywidualnego dla maks. 30 Uczestników Projektu, w województwie łódzkim, w planowanym okresie 01.2017 r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/

oferta

20.12.2016

Poniżej znajduje się prezentacja na temat  równości szans kobiet i mężczyzn.

rownosc-szans-prezentacja-jm

14.12.2016

Szanowni Państwo,
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16 planuje zrealizowanie Przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych VCC lub równoważnego  potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w okresie 01-02.2017 r. dla maksymalnie 50 UP, 5 gr; śr.12 os./gr.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

rr- VCC

07.12.2016

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

  • jedną salę dydaktyczną na zajęcia indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego (maksymalnie 110 godzin zegarowych) dla maksymalnie 11 Uczestników Projektu.

Wymiar poradnictwa psychologicznego to maksymalnie 10 godzin zegarowych indywidualnych spotkań na jednego Uczestnika Projektu w formie 4 spotkań po 2,5 godziny zegarowe, w planowanym okresie 12.2016 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

rr-sala

 

05.12.2016

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2016 r. dotyczy wyboru psychologa, który przeprowadzi  poradnictwo psychologicznego indywidualnego dla maks. 11 Uczestników Projektu, w województwie łódzkim, w planowanym okresie 12.2016 r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

oferta

 

30.11.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2016 r. dotyczy wyboru wykonawcy gotowego do zrealizowania szkoleń zawodowych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy dla maks. 50 UP w grudniu 2016r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

Zapytanie ofertowe dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

oferta30-11-2016

 

 

 

18.11.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2016 r. dotyczy wyboru wykonawcy gotowego do zrealizowania szkoleń zawodowych zgodnych ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy dla maks. 50 UP w grudniu 2016r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

Zapytanie ofertowe dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

oferta

29.10.2016

Informujemy, że od 29 października 2016r  rozpoczną się pierwsze zajęcia na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie przy ul. Lelewela 7 .

Poniżej znajdują się harmonogramy zajęć na wybranych kierunkach:

zasoby_ludzkie

resocjalizacja_i_profilakltyka_spoleczna

doradztwo-zawodowe

zarzadzanie_placowkami_sluzby_zdrowia

 

 

28.10.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Kutno, w ramach realizacji Projektu „ Ponowny start zawodowy!” RPLD.10.02.02-10-0013/16  planuje przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego.

 

Poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w  terminie – listopad 2016 roku z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne):

  • jedną salę dydaktyczną na zajęcia indywidualne w ramach poradnictwa psychologicznego. Sala szkoleniowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego (maksymalnie 280 godzin zegarowych) dla maksymalnie 28 Uczestników Projektu.

Wymiar poradnictwa psychologicznego to maksymalnie 10 godzin zegarowych indywidualnych spotkań na jednego Uczestnika Projektu w formie 4 spotkań po 2,5 godziny zegarowe, w planowanym okresie 11.2016 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

rr-sala

 

19.10.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 19.10.2016 r. dotyczy wyboru psychologa, który przeprowadzi  poradnictwo psychologicznego indywidualnego dla maks. 28 Uczestników Projektu, w województwie łódzkim, w planowanym okresie 10-11.2016 r. , w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

oferta1

 

17.10.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2016 r. dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu działania i wykorzystaniem Wieloaspektowej Oceny Preferencji  Zawodowych (WOPZ), w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

oferta

 

03.10.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2016 r. dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu działania i wykorzystaniem Wieloaspektowej Oceny Preferencji  Zawodowych (WOPZ), w ramach projektu „Ponowny start zawodowy!” nr projektu RPLD.10.02.02-10-0013/.

oferta