Aktualny regulamin dotyczący przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

przez | 21 lipca 2016

logotypy-stopka-gora

Szanowni Państwo poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zmiany dot. wysokości wsparcia pomostowego tj. przyznania wsparcia pomostowego dla wszystkich UP, którzy otrzymali wsparcie oraz terminu rozliczanie wsparcia pomostowego tj. do 10-go dnia każdego miesiąca. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Regulamin przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości- zmiana dot. wsparcia pomostowego