Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego

przez | 7 lipca 2016

logotypy-stopka-gora

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty, które będą potrzebne w przypadku rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego. Dodatkowo przygotowaliśmy wymaganą deklaracje, w przypadku zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży.  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. W razie wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół projektu

Deklaracja pochodzenia sprzętu– wersja edytowalna

Deklaracja pochodzenia sprzętu– wersja PDF

Zestawienie poniesionych wydatków – Dotacja

Zestawienie poniesionych wydatków – wsparcie pomostowe

Oświadczenie w związku z przyznaniem Beneficjentowi pomocy

Oświadczenie – zakupy dot. rodziny

Protokół przekazania

Szanowni Państwo,
zgodnie z paragrafem 8 punkt 1 i 2 umowy o przyznanie wsparcia finansowego, mają Państwo obowiązek poinformować opinię publiczną, że Państwa Firma powstała przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej zamieszczamy naklejki informujące, że dany sprzęt został zakupiony ze środków EFS oraz tabliczka informująca, że dany sprzęt został zakupiony ze środków EFS.

Naklejki

Prosimy o wydruk naklejek na papierze samoprzylepnym w kolorze.

Tabliczka zakup współfinansowany- wersja edytowalna

Tabliczka zakup współfinansowany

Prosimy o wydruk tabliczki w kolorze.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzór pisma w przypadku ubiegania się o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, prosimy o korzystanie z poniższego pisma.

Pismo dot. zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego

Szanowni Państwo,

Poniżej został zamieszczony katalog kosztów wsparcia pomostowego zgodny z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Wytyczne-wsparcie-pomostowe