Aktualności

przez | 7 lipca 2016

03.02.2017 r.

Zespół Projektowy informuje, iż dnia 01.02.2017r sześciu Uczestników Projektu ukończyło staż zawodowy.


03.02.2017 r.

Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


25.01.2017 r.

Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


04.01.2017 r.

Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


02.01.2017 r.


Zespół Projektu przypomina że do piątego dnia każdego miesiąca dostarczamy do siedziby firmy opieczętowane oryginały list obecności za staż za poprzedni miesiąc.


27.12.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 28.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 11 Uczestników Projektu.
Zespół Projektu informuje że od dnia 29.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 3 Uczestników Projektu.
Zespół Projektu informuje że od dnia 30.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 11 Uczestników Projektu.


19.12.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 22.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 4 Uczestników Projektu.

Zespół Projektu informuje że w Lublinie dnia 20.12.2016 w godz. 16:00-19:00 zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny z VCC szkolenia zawodowego “Opiekun/ka domowy/wa” dla szóstej grupy szkoleniowej.

Zespół Projektu informuje że w Chełmie dnia 21.12.2016 w godz. 09:00-12:00 zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny z VCC szkolenia zawodowego “Opiekun/ka domowy/wa” dla piątej grupy szkoleniowej.


12.12.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 15.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 5 Uczestników Projektu.


08.12.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 09.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 2 Uczestników Projektu.


30.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 01.12.2016 zostaną uruchomione staże dla 3 Uczestników Projektu.


22.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć szkolenia zawodowego “Opiekun/ka domowy/wa” dla szóstej grupy szkoleniowej w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


18.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 22.11.2016 zostaną uruchomione staże dla 4 Uczestników Projektu.


16.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć szkolenia zawodowego “Opiekun/ka domowy/wa” dla piątej grupy szkoleniowej w Chełmie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


15.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 14.11.2016 zostaną uruchomione staże dla 2 Uczestników Projektu.


10.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


10.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Poradnictwo zawodowe dla 6 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


10.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 14.11.2016 zostaną uruchomione staże dla 9 Uczestników Projektu.


07.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram IPD dla 6 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


04.11.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Poradnictwo zawodowe dla 5 grupy szkoleniowej w Chełmie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


03.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 07.11.2016 zostaną uruchomione staże dla 2 Uczestników Projektu.


03.11.2016 r.


Zespół Projektu informuje o terminach egzaminów zewnętrznych z VCC dla następujących grup szkoleniowych:
– Opiekun/ka domowy/wa (grupa 3) dnia 05.11.2016 godz.11:00 ul. Zielona 3, Lublin
– Rejestrator/ka medyczny/na (grupa 4) dnia 08.11.2016 godz.09:00 Al. Racławickie 14, Lublin
– Przedstawiciel/ka handlowy/wa branży medycznej (grupa 2) dnia 13.11.2016 godz.11:00
Al. Racławickie 14, Lublin.


31.10.2016 r.


Zespół Projektu informuje że od dnia 02.11.2016 zostaną uruchomione staże dla 6 Uczestników Projektu.


31.10.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć z IPD dla piątej grupy która została uruchomiona w Chełmie . Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


28.10.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


26.10.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć szkolenia zawodowego “Rejestrator/ka medyczny/na” dla czwartej grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


24.10.2016 r.


Zespół Projektu informuje iż z przyczyn zdrowotnych trenera zostały naniesione poprawki w harmonogramie zajęć szkolenie zawodowego ” Przedstawiciel/ka handlowy/wa branży medycznej”. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem.


18.10.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć z Pośrednictwo pracy dla Uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


14.10.2016 r.


Został umieszczony harmonogram zajęć z Poradnictwa zawodowego dla czwartej grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


11.10.2016 r.


Została wprowadzona zmiana w harmonogramie zajęć szkolenia zawodowego “Opiekun/ka domowy/wa dla trzeciej grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


04.10.2016 r.


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.09.2016 r. dotyczące przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w okresie 10.2016 r – 12.2016 r. została zamknięta procedura.
Zespół projektowy informuje, że dnia 04.10. 2016 została otwarta oferta. Na zapytanie odpowiedziała jedna firma:
1) Cityschool s.s. Paweł Kędzierski i Piotr Kossowski
ul. Hoża 66/68; 00-682 Warszawa

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Cityschool s.s. Paweł Kędzierski i Piotr Kossowski. Oferta firmy Cityschool s.s. Paweł Kędzierski i Piotr Kossowski uzyskała największą liczbę punktów.


03.10.2016 r.


Została wprowadzona zmiana w harmonogramie zajęć IPD dla czwartej grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


29.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Szkolenia zawodowego „Opiekun/ka domowy/wa” dla 3 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


29.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Szkolenia zawodowego „Przedstawiciel/ka handlowy/wa branży medycznej” dla 2 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


29.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Poradnictwo zawodowe dla 2 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


26.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram IPD dla 4 grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


26.09.2016


Rozeznanie rynku z dnia 26.09.2016 r. Firma O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego, w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” RPLU.09.01.00-06-0020/15 planuje zrealizowanie egzaminu zewnętrznego Vocational Competence Certificate lub równoważnego potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w okresie 10.2016 r – 12.2016 r.; maksymalnie 60 UP ; średnio 6grup.; śr. 10 os/gr.
Rozeznanie w sprawie przeprowadzenia egzaminów VCC


22.09.2016


Biuro projektu informuje iż wprowadziło zmiany do Regulaminu rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Aneks dostępny jest w zakładce dokumenty.


22.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Poradnictwa zawodowego dla trzeciej grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


22.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Szkolenia zawodowego „Rejestrator/ka medyczny/na” dla 1 grupy w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


19.09.2016


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2016 r. dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania i Poradnictwa zawodowego dla maksymalnie 20 UP w planowanym okresie wrzesień i październik 2016 r. została zamknięta procedura.
Zespół projektowy informuje, że dnia 14.09. 2016 zostały otwarte oferty. Na zapytanie odpowiedziało pięć osób:
1) Pani Dorota Kostrzewa
2) Pani Maja Kornel
3) Instytut Inspira Magdalena Rozmus- Dołżyńska

Następujące oferty nie spełniły wymagań formalnych :
1) Pani Maja Kornel
2) Instytut Inspira Magdalena Rozmus- Dołżyńska

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Dorotę Kostrzewę. Oferta Pani Doroty Kostrzewy uzyskała największą liczbę punktów.


19.09.2016


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016r.dotyczące zrealizowania szkoleń zawodowych Rejestrator/ka medyczny/a, Przedstawiciel/ka handlowy/a w branży medycznej i Opiekun/ka domowy/a (Kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) dla maksymalnie 60 Uczestników/czek Projektu (UP)w planowanym okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2016 r. na terenie województwa lubelskiego została zamknięta procedura.
Zespół projektowy informuje, że dnia 12.09.2016 zostały otwarte oferty. Na zapytanie odpowiedziała jedna firma:
Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp.K.
Ul. Henryka Pobożnego 14, 35-617 Rzeszów

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał firmę Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp.K.. Oferta firmy Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp.K. uzyskała największą liczbę punktów.


19.09.2016


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016 r. dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania i Poradnictwa zawodowego dla maksymalnie 20 UP w planowanym okresie wrzesień i październik 2016 r.została zamknięta procedura.
Zespół projektowy informuje, że dnia 13.09. 2016 zostały otwarte oferty. Na zapytanie odpowiedziało pięć osób:
1) Pani Magdalena Chmielewska
2) Pani Maja Kornel
3) Pani Magdalena Piętocha
4) DEVERSON Ewelina Szmurło
5) Centrum Doradztwo Szkoleniowe Stanisław Podlaski

Następujące oferty nie spełniły wymagań formalnych :
1) Pani Magdalena Chmielewska
2) Pani Maja Kornel
3) DEVERSON Ewelina Szmurło
4) Centrum Doradztwo Szkoleniowe Stanisław Podlaski

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Magdalenę Piętochę. Oferta Pani Magdaleny Piętochy uzyskała największą liczbę punktów.


15.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram IPD dla trzeciej grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


12.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Poradnictwa zawodowego dla pierwszej grupy szkoleniowej w Lublinie.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


08.09.2016 r.


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym:

 • Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2016 r. dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi Pośrednictwo pracy w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Pośrednictwo pracy


07.09.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Indywidualnego Planu Działania dla drugiej grupy szkoleniowej w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


07.09.2016 r.


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowy:

 • Zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2016 r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, który przeprowadzi Indywidualny Plan Działania (IPD) i Poradnictwo w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Indywidualne Plany Działania i Poradnictwo Zawodowe


  Pytania i odpowiedzi do ww. zapytania ofertowego z dnia 06.09.2016 r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, który przeprowadzi Indywidualny Plan Działania (IPD) i Poradnictwo w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Pytanie 1 z 07.09.2016 r.. Dzień dobry

w nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 06.09.2016 r. PROCEDURA WYBORU – DORADCA w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” RPLU.09.01.00-06-0020/15 zamieszczonego w bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1006227

zwracam się z prośbą o przesłanie wersji edytowanej pliku zapytania ofertowego.

Odpowiedź: Dzień dobry,
w odpowiedzi na prośbę przesyłam wersję edytowalna pliku zapytania ofertowego.


Subject: Pytanie z dnia 12.09.2016 dot. zatrudnienia doradcy zawodowego – Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji

Dzień dobry,

zwracam się z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 06.09.2016 r. dotyczącego wyboru doradcy zawodowego do realizacji doradztwa zawodowego w projekcie “Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji”:

Pytania:

1) Czy w koszcie stawki godzinowej doradcy zawodowego należy ujmować koszt najmu sali?

2) Czy Państwo, jako organizator projektu zapewniacie salę do prowadzenia doradztwa zawodowego?

Witam,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informujemy :

1) nie należy ujmować najmu sali
2) organizator projektu zapewnia salę


31.08.2016 r.


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

   • Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016 r. dotyczy wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi Pośrednictwo pracy w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Załącznik nr 1 – Pośrednictwo pracy

   • Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016 r. dotyczy wyboru wykonawcy, który przeprowadzi Szkolenia zawodowe w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Załącznik nr 2 – Szkolenia zawodowe

   • Zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016 r. dotyczy wyboru Doradcy zawodowego, który przeprowadzi Indywidualny Plan Działania (IPD) i Poradnictwo w ramach projektu „Lubelskie centrum wysokich kwalifikacji” Nr RPLU.09.01.00-06-0020/15

Załącznik nr 3 – Indywidualne Plany Działania i Poradnictwo Zawodowe


30.08.2016 r.


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2016 r. dotyczące przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania i Poradnictwa zawodowego dla maksymalnie 20 UP w planowanym okresie sierpień i wrzesień 2016 r. Zespół projektu informuje, że dnia 18.08. 2016 zostały otworzone oferty. Na zapytanie odpowiedziały dwie osoby:
1) Pani Dorota Kostrzewa
2) Pan Paweł Bielak

Oferta Pana Pawła Bielaka nie spełniła wymagań formalnych.
W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Panią Dorotę Kostrzewę. Oferta Pani Doroty Kostrzewy uzyskała największą liczbę punktów.


29.08.2016 r.


Został umieszczony harmonogram Indywidualnego Planu Działania dla pierwszej grupy szkoleniowej w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce „harmonogramy”.


29.08.2016 r.


Została uruchomiona pierwsza grupa szkoleniowa z zakresu “Rejestrator/ka medyczny/a” w Lublinie.


03.08.2016 r.


bsz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania


07.07.2016 r.


Trwa  rekrutacja !!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie.