AKTUALNOŚCI

By | 30 czerwca 2016

belka_logo_kol


 • 08.03.2017 r.

 • Informujemy, że w zakładce “Harmonogramy” został zamieszczony aktualny harmonogram pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej.


 • 01.03.2017 r.

 • W najbliższy weekend odbędą się kolejne spotkania w ramach pośrednictwa pracy: 4 marca br. dla VI Grupy szkoleniowej; 5 marca br. dla II i III Grupy szkoleniowej. Harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych są dostępne w zakładce “Harmonogramy”.


 • 21.02.2017 r.

 • Informujemy, że 25 lutego br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej. Zaktualizowany harmonogram zajęć znajduje się w zakładce “Harmonogramy”.


 • 21.02.2017 r.

 • Informujemy, że 25 lutego br. odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z pośrednictwa pracy dla V Grupy szkoleniowej. Zaktualizowany harmonogram znajduje się w zakładce “Harmonogramy”.


 • 16.02.2017 r.

 • 18 lutego II i VI Grupa szkoleniowa rozpoczynają kolejne spotkania w ramach pośrednictwa pracy. W zakładce “Harmonogramy” są już dostępne aktualne harmonogramy pośrednictwa pracy.


 • 14.02.2017 r.

 • Od 12 lutego IV Grupa szkoleniowa kontynuuje zajęcia w ramach pośrednictw pracy. Szczegółowy plan zajęć jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 08.02.2017 r.

 • Informujemy, że w zakładce “Harmonogramy”uczestnicy/czki z III i IV Grupy szkoleniowej mogą zapoznać się z harmonogramami pośrednictwa pracy obowiązującymi w lutym br.


 • 02.02.2017 r.

 • Zapraszamy uczestników/czki z V Grupy szkoleniowej do zapoznania się z harmonogramem pośrednictwa pracy na luty br. Szczegóły są dostępne w zakładce “Harmonogramy”.


 • 31.01.2017 r.

 • Informujemy, że do końca stycznia br. staże zawodowe rozpoczęły kolejne 24 osoby. Oznacza to, że wszyscy uczestnicy/czki projektu odbywają staże zawodowe.


 • 27.01.2017 r.

 • Informujemy, że 28 stycznia br. odbędzie się egzamin certyfikowany VCC dla III (Lublin) i VI (Biała Podlaska) Grupy szkoleniowej. W przypadku Grupy w Lublinie egzamin odbędzie się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Królewska 15, budynek C, o godz. 14:30, natomiast w przypadku Grupy w Białej Podlaskiej egzamin odbędzie się przy ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3, o godz. 09:00.


 • 20.01.2017 r.

 • W zakładce “Harmonogramy” zamieściliśmy harmonogramy pośrednictwa pracy na styczeń br. dla wszystkich Grup szkoleniowych.


 • 30.12.2016 r.

 • Informujemy, że dotychczas do udziału w stażach zawodowych skierowaliśmy 36 uczestników/czek projektu (spośród 60 osób biorących udział w projekcie).

 • Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/stażystek do kontaktu z biurem projektu pod nr tel. 506 497 001 lub mailowo: aktywność@okcjo.com.pl.

   


 • 12.12.2016 r.

 • Od 12 grudnia br. trwa w Lublinie pośrednictwo pracy dla IV Grupy szkoleniowej. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań, który jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 08.12.2016 r.

 • Na początku grudnia rozpoczęły się zajęcia z pośrednictwa pracy dla II, V i VI Grupy szkoleniowej (odpowiednio 2 grudnia w Lublinie, 5 grudnia w Zamościu i 7 grudnia w Białej Podlaskiej). Pierwsze spotkanie w ramach pośrednictwa trwa 3 godz. zegarowe; kolejne spotkania będą trwać 1 godz. zegarową każde. W zakładce “Harmonogramy” dostępne są szczegółowe harmonogramy pośrednictwa pracy.


 • 30.11.2016 r.

 • Informujemy, że 21 listopada br. pierwsi uczestnicy/czki projektu (4 osoby) rozpoczęli/rozpoczęły staże zawodowe.

 • Zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów/stażystek do kontaktu z biurem projektu pod nr tel. 506 497 001 lub mailowo: aktywność@okcjo.com.pl.

   


 • 29.11.2016 r.

 • Od 28 listopada br. trwa szkolenie zawodowe Specjalista ds. energetycznego wykorzystania biomasy. Uczestnicy/czki wezmą udział w łącznie 96 godz. dydaktycznych szkolenia. Zajęcia odbywają się w Lublinie. W zakładce “Harmonogramy” dostępny jest szczegółowy harmonogram szkolenia.


 • 23.11.2016 r.

 • Dzisiaj, tj. 23 listopada rozpoczynamy indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy dla uczestników/czek z III Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik/czka weźmie udział w łącznie 6 spotkaniach. W zakładce “Harmonogramy” dostępny jest szczegółowy harmonogram pośrednictwa pracy.


 • 21.11.2016 r.

 • 15, 16 i 17 listopada rozpoczęły się szkolenia zawodowe odpowiednio dla IV (Lublin), V (Zamość), VI Grupy szkoleniowej (Biała Podlaska). Szkolenia (Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej) potrwają do końca listopada i zakończą się egzaminem zewnętrznym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia w zakładce “Harmonogramy”.


 • 18.11.2016 r.

 • Informujemy, że 19 listopada br. odbędzie się egzamin certyfikowany VCC dla I Grupy szkoleniowej. Miejsce realizacji egzaminu: ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, budynek C, godz. 14:30.


 • 10.11.2016 r.

 • W dniu 09 listopada br. rozpoczęło się w Lublinie szkolenie Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej dla II Grupy szkoleniowej. Szkolenie będzie trwało do 29 listopada i zakończy się egzaminem zewnętrznym. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem szkolenia w zakładce “Harmonogramy”.


 • 03.11.2016 r.

 • Od 28 października br. w Białej Podlaskie trwają zajęcia VI Grupy szkoleniowej w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 02.11.2016 r.

 • W dniu 28 października br. w Zamościu V Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram spotkań jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 31.10.2016 r.

 • 28 października br. IV Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 19.10.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 06.10.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania na terenie województwa lubelskiego, w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość, dla łącznie 20 uczestników projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   I – Biała Podlaska:
   1) Rafał Mirończuk;
   II – Zamość
   1) Monika Krasoń;
   2) Katarzyna Samonek-Miazga.

  • W przypadku miejscowości Biała Podlaska, w odpowiedzi na rozeznanie rynku, wpłynęła tylko oferta Pana Rafała Mirończuka. Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu. Natomiast w przypadku miejscowości Zamość tylko oferta Pani Moniki Krasoń spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku. Z wymienionymi osobami zostaną zawarte umowy na realizację IPD.


 • 18.10.2016 r.

 • 15 października br. I Grupa szkoleniowa rozpoczęła zajęcia w ramach szkolenia Specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej. Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny w zakładce “Harmonogramy”.


 • 17.10.2016 r.

 • W dniach 13 i 14 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania dla II i III Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział łącznie w trzech indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.


 • 14.10.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 05.10.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, dla 10 uczestników projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Arkadiusz Bury
   2) Katarzyna Samonek-Miazga

  • Tylko oferta Pana Arkadiusza Bury spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 13.10.2016 r.

  • Informujemy, że w zakładce “Harmonogramy” zostały udostępnione aktualne harmonogramy realizacji Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek II i III Grupy szkoleniowej.


 • 10.10.2016 r.

  • Pytania i odpowiedzi z dnia 10.10.2016 r. dotyczące rozeznania rynku na przeprowadzenie w październiku Indywidualnych Planów Działania w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość.

  • Pytanie nr 1: Proszę o informację gdzie mogę pobrać plik WORD do uzupełnienia dokumentów w ramach projektu Aktywność kluczem do sukcesu! o nr RPLU.09.01.-00-06-0023/15.

  • Odpowiedź: Część opisowa i ofertowa przedmiotowego rozeznania rynku w wersji WORD:

  • Plik do pobrania

 • 06.10.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie w październiku na terenie województwa lubelskiego, w miejscowościach Biała Podlaska i Zamość, Indywidualnych Planów Działania dla uczestników projektu (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

  • W związku z powyższym poszukujemy:
   1) doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania w miejscowości Biała Podlaska.

   2) doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania w miejscowości Zamość.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 05.10.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, Indywidualnych Planów Działania dla 10 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie październik 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 03.10.2016 r.

  • W dniu 01 października br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Pośrednictwa pracy dla I Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w łącznie sześciu indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy.


 • 30.09.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 14.09.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania dla 20 uczestników projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Arkadiusz Bury
   2) Jolanta Dywańska
   3) Agnieszka Grzesiak
   4) Maja Kornel
   5) Maria Krzowska
   6) Agata Łaguna

  • Tylko oferta Pani Agaty Łaguny spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 16.09.2016 r.

  • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 01.09.2016 r., którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  • SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o.o. sp.k.
   ul. Henryka Pobożnego 14
   35-617 Rzeszów

  • Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

  • W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 09 września 2016 r., do godz. 10.00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


 • 14.09.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, planuje przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Lublin, Indywidualnych Planów Działania dla 20 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie wrzesień 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 13.09.2016 r.

  • Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i w Zamościu. W przypadku trzech ostatnich miast rekrutacja potrwa do końca września br. Serdecznie zapraszamy!


 • 12.09.2016 r.

  • W dniu 10 września br. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach Indywidualnych Planów Działania dla I Grupy szkoleniowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w łącznie trzech indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym.


 • 09.09.2016 r.

  • Informujemy, że w zakładce “Harmonogramy” został udostępniony aktualny harmonogram realizacji Indywidualnych Planów Działania dla uczestników/czek I Grupy szkoleniowej.


 • 08.09.2016 r.

  • Informujemy, że w odpowiedzi na rozeznanie rynku z 12.08.2016 r. dotyczące wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia Indywidualnych Planów Działania dla 10 uczestników projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), wpłynęły następujące oferty:

   1) Agnieszka Błaszczuk-Mech
   2) Paweł Bielak
   3) Justyna Dąbrowska
   4) Łukasz Ipnar
   5) Monika Krupa
   6) Maria Krzowska
   7) Aneta Mojduszka

  • Tylko oferta Pana Łukasza Ipnara spełnia wszystkie wymagania określone w rozeznaniu rynku.


 • 01.09.2016 r.

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podwykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi szkolenia zawodowe w ramach projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15.

  • Część opisowa
  • Część ofertowa

 • 24.08.2016 r.

  • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 02.08.2016 r., którego przedmiotem jest zorganizowanie i zrealizowanie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” (nr RPLU.09.01-00-06-0023/15), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  • „CONSULTOR” Sp. z o.o.
   ul. Droga Męczenników Majdanka 74
   20-325 Lublin

  • Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Przedstawione wraz z ofertą dokumenty spełniają wymagania Zamawiającego.

  • W przedmiotowym zapytaniu ofertowym do 18 sierpnia 2016 r., do godz. 10.00 ofertę złożył jeden Wykonawca.


 • 12.08.2016 r.

  • Szanowni Państwo,

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15, realizowanego na terenie województwa lubelskiego, planuje w Lublinie przeprowadzenie Indywidualnych Planów Działania  dla 10 osób.

  • W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania Indywidualnych Planów Działania (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) w terminie sierpień-wrzesień 2016 r.

  • Rozeznanie rynku z częścią ofertową dotyczące ww. usługi znajduje się poniżej:

  • Plik do pobrania

 • 02.08.2016 r.

  • Szanowni Państwo,

  • Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. planuje na terenie województwa lubelskiego zrealizowanie pośrednictwa pracy dla maksymalnie 60 osób w ramach projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01-00-06-0023/15.

  • W związku z powyższym poszukujemy Wykonawcy gotowego do kompleksowego zrealizowania pośrednictwa pracy (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w terminie 08.2016-02.2017 r. Szczegóły oferty znajdują się poniżej.
 • Zapraszamy do składania ofert.

 • 28.07.2016 r.

 • Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, w tym:

 • osoby bezrobotne;
 • rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa (co najmniej 8 osób), zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby niskich kwalifikacjach;
 • osoby niepełnosprawne.
 • Zapraszamy do pobrania dokumentów zgłoszeniowych.
 • Dokumenty są również dostępne w biurze projektu:
 • O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
 • ul. Skromna 5
 • 20-704 Lublin

 • 12.07.2016 r.

 • Zachęcamy do zapoznania się z plakatem projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!”

 • Plakat "Aktywność kluczem do sukcesu!"

 • 30.06.2016 r.

 • Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!”. Dokumenty zgłoszeniowe do projektu są już dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

  Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. projektu.