DOKUMENTY REKRUTACYJNE

By | 29 czerwca 2016

belka_logo_kol

  • Uwaga! Dokumenty rekrutacyjne w wersji PDF
    zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych

  • Regulamin projektu “Aktywność kluczem do sukcesu!” – wersja WORD | PDF

  • Formularz zgłoszeniowy – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa i posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha przeliczeniowych – wersja WORD | PDF