Aktualności

przez | 17 maja 2016

gora_zaczynamy

09.11.2016

Przypominamy o regularnym uzupełnianiu dziennika stażowego oraz przesyłaniu na czas list obecności.

 

05.10.2016

Trwają staże zawodowe. Uczestniczki zdobywają cenne doświadczenie.

 

01.09.2016

Miło nam poinformować, że zostały wystawione już wszystkie certyfikaty VCC dla Uczestniczek szkoleń: “Pracownik Biurowy w obsłudze ruchu turystycznego” oraz  “Obsługa ruchu turystyki zdrowotnej”. We wrześniu rozpoczynamy kolejną formę wsparacia- staże zawodowe. Uczestniczki zapraszamy do podpisywania umów.

 

08.08.2016

Z przyjemnością informujemy, że 4 grupy szkoleniowe rozpoczęły zajęcia. Dwie grupy Uczestniczek odbywają szkolenie o tematyce “Pracownik Biurowy w obsłudze ruchu turystycznego” oraz dwie kolejne o tematyce “Obsługa ruchu turystyki zdrowotnej”.

 

WZÓR-UMOWA-STAŻOWA

WZÓR UMOWY NA OPIEKĘ (dzieci do lat 3)

WZÓR UMOWY NA OPIEKĘ (dzieci powyżej 3 lat)

26.07.2016

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia Szkolenia zawodowego wraz z certyfikacja VCC lub równoważną w ramach projektu „Dziś aktywne – Jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

MDDP Sp. z o.o. Akedemia Biznesu Sp.k.
Al. Jana Pawła II 25 Warszawa 00-854

Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

13.07.2016

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje zrealizowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego
w miejscowościach: Koszalin, Wałcz,  Białogard, Świdwin szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją (Vocational Competence Certificate lub równoważną) dla maksymalnie 52 Uczestników Projektu, w planowanym okresie 07.2016r.–09.2016r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), gotowego do zrealizowana całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie – część opisowa i ofertowa

21.06.2016

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia Poradnictwa Indywidualnego – coaching wspieranie równowagi praca-rodzina (działanie na rzecz równości szans K/M) w ramach projektu „Dziś aktywne – Jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

Marek Chmielewski (Wałcz)

ADSMEDIA Waldemar Hynda (Świdwin)

Aneta Stawasz (Połczyn Zdrój oraz Darłowo)

Magdalena Chmielewska (Białogard)

Karolina Sobot-Kasperska (Koszalin)

Oferty  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

20.06.2016

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczące przeprowadzenia Kompleksowego i indywidualnego Pośrednictwa Pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby w ramach projektu „Dziś aktywne – Jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

Consultor Sp. z o.o.
Droga Męczenników Majdanka 74 Lublin 20-325

Oferta  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

10.06.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje zrealizowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego
w miejscowościach: Darłowo, Koszalin, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój, Wałcz usług szkoleniowych:  Kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo Pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami wpieranej osoby dla maksymalnie 64 Uczestników Projektu, w planowanym terminie czerwiec-grudzień 2016r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), gotowego do zrealizowana całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie – część opisowa

zapytanie – część ofertowa

 

06.06.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje zrealizowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego
w miejscowościach: Darłowo oraz Połczyn Zdrój, Koszalin, Białogard, Świdwin,  Wałcz usług szkoleniowych: Poradnictwa Indywidualnego –  coaching wspierania równowagi praca-rodzina (działanie na rzecz równości szans K/M) dla maksymalnie 64 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym będziemy poszukiwali pięciu doradców/-czyń zawodowych – coachów  (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) gotowych przeprowadzić powyższe zajęcia.

W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie -część opisowa

zapytanie – część ofertowa

 

06.06.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dnia 06.06.2016 r. została unieważniona procedura wyboru dot. pięciu doradców/-czyń zawodowych-coachów opublikowana dnia 02.06.2016 r.

 

02.06.2016

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje zrealizowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego
w miejscowościach: Darłowo, Koszalin, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój, Wałcz usług szkoleniowych: Poradnictwa Indywidualnego –  coaching wspierania równowagi praca-rodzina (działanie na rzecz równości szans K/M) dla maksymalnie 64 Uczestników Projektu.

W związku z powyższym będziemy poszukiwali pięciu doradców/-czyń zawodowych – coachów  (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) gotowych przeprowadzić powyższe zajęcia.

W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie -część opisowa

zapytanie – część ofertowa

30.05.2016

W związku z rozstrzygnięciem procedury wyboru Wykonawcy dotyczące sal szkoleniowych w ramach projektu „Dziś aktywne – Jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 informujemy, iż w toku oceny ofert Zamawiający wybrał:

ADS MEDIA WALDEMAR HYNDA (Darłowo, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój)

USŁUGI KSIĘGOWE I SZKOLENIOWE MGO-EXPERT mgr Magdalena Górna-Orczykowska (Koszalin, Wałcz)

Oferty  uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny ofert.

19.05.2016

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu  „Dziś aktywne-jutro pracujące!” nr WND-POWR.01.02.02-32-0031/15 na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Darłowo, Koszalin, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój, Wałcz poszukuje doradców/-czyń , którzy przeprowadzą Poradnictwo Indywidualne – Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

Rozeznanie rynku z częścią ofertową w ramach projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” dot. ww. usługi do pobrania niżej. Zapraszamy do składania ofert.

Rozeznanie rynku

 

17.05.2016

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa zachodniopomorskiego w miejscowościach: Darłowo, Koszalin, Białogard, Świdwin, Połczyn Zdrój, Wałcz, w ramach realizacji Projektu „Dziś aktywne-jutro pracujące!” Nr WND-POWR.01.02.02-32-0031/15 planuje przeprowadzenie Poradnictwa Indywidualnego – Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz Poradnictwa Indywidualnego – coaching wspierania równowagi praca-rodzina.

W związku z powyższym  będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w wymaganej ilości (tj. 12; po dwie w każdym mieście) i w oznaczonym terminie.

W załączniku poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie z częścią ofertową