AKTUALNOŚCI

By | 27 kwietnia 2016

gora_zaczynamy

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie

REKRUTACJA TRWA!!!

17.05.2016 r.

treść RR-1Część opisowa

Część ofertowa

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

  • Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2016 r. dotyczy wyboru wykonawcy, który przeprowadzi Szkolenia zawodowe z certyfikacją, w ramach projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” numer projektu POWR.01.02.02-06-0007/15

Zapytanie z częścią ofertową na szkolenia zawodowe z certyfikacją

Pytania i odpowiedzi do  ww. zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r. dotyczącego wyboru podwykonawcy, który przeprowadzi Szkolenia zawodowe z certyfikacją, w ramach projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” numer projektu POWR.01.02.02-06-0007/15:

10.06.2016 r.

Pytanie 1 z. Proszę o udostępnienie pliku zapytania ofertowego (formularzy oferty) w wersji edytowalnej,  zamieszczonego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002449 dotyczącego szkolenia zawodowego z certyfikacją.

 Odpowiedź: W załączeniu przesyłamy cześć ofertową zapytania w wersji edytowalnej. – Zapytanie – część ofertowa na szkolenia zawodowe z certyfikacją– plik do pobrania.

10.06.2016

Informujemy o aktualizacji i zmianach w harmonogramie z Centrum Planowania Kariery – w Lublinie.

21.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem doradztwa zawodowego dla grupy w Hrubieszowie.

22.06.2016

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.  zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

  • Zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2016 r. dotyczy wyboru wykonawcy, który przeprowadzi Pośrednictwo pracy  w ramach projektu „Młodzież w drodze do zatrudnienia” numer projektu POWR.01.02.02-06-0007/15

Zapytanie z częścią ofertową na Pośrednictwo Pracy

23.06.2016

Został umieszczony harmonogram szkoleń dla pierwszych grup szkoleniowych w Lublinie.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem w zakładce “harmonogramy”.

27.06.2016

Informujemy, iż 30.06.2016 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe w Lublinie – prosimy o zapoznanie się z harmonogramami szkoleń.

 

19.07.2016

Informujemy, że trwają szkolenia certyfikacyjne dla grup 1, 2, 3, 5 w Lublinie oraz dla pierwszych dwóch grup w Hrubieszowie.

26.07.2016

Informujemy, że rozpoczęły się zajęcia z Centrum Diagnozy i Centrum Planowania Kariery dla 4 grupy w Lublinie.

27.07.2016

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń zawodowych dla grupy 4 w Lublinie, który znajduje się w zakładce “Harmonogramy”.

29.07.2016
Informujemy, że 03.08.2016 r. rozpoczną się Szkolenia Zawodowe dla 6 grupy w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

10.08.2016
Informujemy, że rozpoczęły się zajęcia z Centrum Diagnozy dla 7 grupy z Lublina. Zajęcia dla tej grupy z Centrum Planowania Kariery rozpoczynają się od 16.08.2016r.

18.08.2016.
Informujemy, że 23.08.2016 r. rozpoczną się Szkolenia Zawodowe dla 7 grupy w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

19.08.2016
Informujemy, że rozpoczęły się zajęcia z Centrum Diagnozy dla 8 grupy z Lublina. Zajęcia dla tej grupy z Centrum Planowania Kariery rozpoczynają się od 21.08.2016r.

20.08.2016
Informujemy, że w dniu 25.08.2016 r. rozpoczynają się zajęcia z Centrum Diagnozy dla 9 grupy z Lublina. Zajęcia dla tej grupy z Centrum Planowania Kariery rozpoczynają się od 27.08.2016r.

24.08.2016
Informujemy, że 29.08.2016 r. rozpoczną się Szkolenia Zawodowe dla 8 grupy w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

29.08.2016
Informujemy, że 05.09.2016 r. rozpoczną się Szkolenia Zawodowe dla 9 grupy w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

01.09.2016
Informujemy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie Szkoleń Zawodowych dla 9 grupy z Lublina. Zapraszamy do zapoznania się z poprawionym harmonogramem.

06.09.2016
Przypominamy, że od jutra (07.09.2016) rozpoczynają się zajęcia indywidualne z Punktu Pośrednictwa Pracy dla grup 5 i 6.Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

25.09.2016
Przypominamy, że nadal trwają szkolenia zawodowe z zakresu opiekuna/ki do osób starszych (grupa 9). Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

17.10.2016

Informujemy, że nastąpiła korekta harmonogramu spotkań indywidualnych z Pośrednictwa Pracy. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w zakładce „Harmonogramy”.

28.10.2016

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony aktualny harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

07.11.2016

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

15.11.2016

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

19.12.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

17.01.2017

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

Kolejni Uczestnicy rozpoczęli Praktyki zawodowe.

20.01.2017

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

06.02.2017

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

20.02.2017

Informujemy, że w zakładce „Harmonogramy” został udostępniony harmonogram spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy.

Kolejni Uczestnicy zakończyli staż zawodowy i praktykę zawodową oraz otrzymali zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego lub praktyki zawodowej.

29.03.2017

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem dzisiejszego dnia zakończyło się kolejne wsparcie  projekcie – wszyscy Uczestnicy Projektu odbyli po 3 spotkania z Pośrednikiem Pracy.

28.04.2017

Informujemy, że projekt Młodzież w drodze do zatrudnienia dobiegł końca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w  projekcie i życzymy powodzenia w dalszej ścieżce kariery.