Zapytania ofertowe

By | 15 kwietnia 2016

gora_czas_na_zmiany


17.08.2016 r.

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Radomsko, w ramach projektu „Czas zmian!” RPLD.09.01.01-10-A012/15 planuje zrealizowanie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Czas zmian!”, w planowanym terminie- sierpień-wrzesień 2016 r.,
w związku z powyższym poszukujemy doradców zawodowych gotowych przeprowadzić ww. zajęcia.

Od doradców zawodowych wymagamy m.in.:

  1. Posiadania wykształcenia wyższego psychologicznego, w kierunku psychologii, doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa zawodowego.
  2. Posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  3. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla wskazanych Uczestników projektu.

Treść rozeznania w sprawie ceny, które należy wypełnić znajduje się poniżej:

rozeznanie rynku- poradnictwo zawodowe Radomsko

Wykonawców spełniających wymagania prosimy o przesłanie swojej wyceny rozeznanie rynku- poradnictwo zawodowe Radomsko wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub poprzez e-mail na adres: czaszmian@okcjo.com.pl

06.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowościach: Kutno, Ostrowy i Radomsko planuje zrealizowanie Szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją  w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15.
W związku z powyższym poszukujemy Wykonawcy gotowego przeprowadzić szkolenia zawodowe wraz z certyfikacją VCC lub równoważną (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe)
w terminie 07.2016-09.2016 r.
Poniżej w załączniku znajdują się szczegóły oferty:

zapytanie ofertowe- szkolenia zawodowe
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

05.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15 planujemy zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Radomsko coachingu wspierania równowagi praca-rodzina dla maksymalnie 15osób, w planowanym okresie  07.2016r. – 08.2016r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
Zadaniem jest przeprowadzenie coachingu wspierania równowagi praca-rodzina, mającego na celu podniesienie poziomu motywacji i samooceny, nabycie umiejętności społecznych, zidentyfikowanie potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego Uczestników Projektu.

W związku z procedurą uzupełniającą poszukujemy 1 psychologa i/lub coacha gotowego przeprowadzić wskazane zajęcia (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

zapytanie ofertowe-część opisow

zapytanie ofertowe- część ofertowa

Załącznik-nr-1-Doświadczenie-wykonawcy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

24.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w miejscowości Radomsko, w ramach projektu „Czas zmian!” RPLD.09.01.01-10-A012/15 planuje zrealizowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla Uczestników Projektu „Czas zmian!”, w planowanym terminie- lipiec 2016 r.,
w związku z powyższym poszukujemy specjalistów: prawnik, pedagog, specjalista ds. uzależnień, pracownik GOPSu/MOPSu/PCPRu lub innych gotowych przeprowadzić indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

Treść rozeznania w sprawie ceny, które należy wypełnić znajduje się poniżej:

 

RR poradnictwo specjalistyczne


10.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowościach: Kutno, Ostrowy i Radomsko planuje zrealizowanie Pośrednictwa Pracy w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15.
W związku z powyższym poszukujemy Wykonawcy gotowego przeprowadzić kompleksowe Pośrednictwo Pracy (kod CPVCPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe) w terminie 06.2016-12.2016 r.
Poniżej w załączniku znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie ofertowe- pośrednictwo pracy

01.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w miejscowościach Kutno oraz Ostrowy, w ramach projektu „Czas zmian!” RPLD.09.01.01-10-A012/15 planuje zrealizowanie indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Czas zmian!”, w planowanym terminie- czerwiec 2016 r.,
w związku z powyższym poszukujemy doradców zawodowych posiadających wykształcenie wyższe psychologiczne, w kierunku psychologii, doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa zawodowego.

Treść rozeznania w sprawie ceny, które należy wypełnić znajduje się poniżej:

RR poradnictwo zawodowe


24.05.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowości Radomsko planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, coachingu wspierania równowagi praca-rodzina oraz poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe na zajęcia indywidualne oraz grupowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w terminie 06.2016-07.2016 r.
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie- część opisowa

zapytanie- część ofertowa

 

W związku z planowanymi zajęciami poszukujemy, również co najmniej 3 psychologów i/lub coachów gotowych przeprowadzić wskazane powyżej zajęcia (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

zapytanie część- opisowa

zapytanie- część ofertowa

Załącznik-nr-1-Doświadczenie-wykonawcy


27.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa łódzkiego, w miejscowościach Kutno oraz Ostrowy, w ramach projektu „Czas zmian!” RPLD.09.01.01-10-A012/15 planuje zrealizowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla Uczestników Projektu „Czas zmian!”, w planowanym terminie- maj 2016 r., w związku z powyższym poszukujemy specjalistów: prawnik, pedagog, specjalista ds. uzależnień, pracownik GOPSu/MOPSu/PCPRu itp. gotowych przeprowadzić indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

Treść rozeznania w sprawie ceny, które należy wypełnić znajduje się poniżej:

RR poradnictwo specjalistyczne


15.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. na terenie województwa łódzkiego w miejscowościach Kutno i Ostrowy planuje zrealizowanie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, coachingu wspierania równowagi praca-rodzina oraz poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15.
W związku z prowadzonymi zajęciami będziemy poszukiwali podmiotów mogących wynająć sale szkoleniowe na zajęcia indywidualne oraz grupowe (kod CPV 70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w terminie 04.2016-05.2016 r.
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.
Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

zapytanie- część opisowa

zapytanie- część ofertowa


14.04.2016 r.

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Czas zmian!” nr RPLD.09.01.01-10-A012/15 planujemy zrealizowanie na terenie województwa łódzkiego w miejscowościach Kutno i Ostrowy poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych oraz coachingu wspierania równowagi praca-rodzina dla maksymalnie 30 osób, w planowanym okresie  04.2016r. – 05.2016r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
Zadaniem jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych/życiowych, coachingu wspierania równowagi praca-rodzina, mających na celu podniesienie poziomu motywacji i samooceny, nabycie umiejętności społecznych, zidentyfikowanie potrzeb oraz zdiagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego Uczestników Projektu.

W związku z prowadzonymi zajęciami poszukujemy, co najmniej 2 psychologów i/lub coachów gotowych przeprowadzić wskazane zajęcia (kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa).
W załącznikach poniżej znajdują się szczegóły oferty.

zapytanie- część opisowa
zapytanie- część ofertowa
Załącznik nr 1- Doświadczenie wykonawcy

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.