Aktualności

By | 14 kwietnia 2016

gora_czas_na_zmiany

BIURO PROJEKTU:
ul. Rybickiego 8
36-100 Skierniewice

02.01.2017 r.
Szanowni Państwo informujemy, iż z dniem 31.12.2016 r. zakończyliśmy realizację projekt “Czas zmian!”.

W projekcie udział wzięło 60 osób (56 K i 4M) zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których zgodnie z ust. z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określono trzeci profil pomocy ( w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), w pierwszej kolejności osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Ostatecznie projekt zakończyły 52 osoby, w tym:

43 osoby wzięło udział w szkoleniach zawodowych oraz zdało egzamin VCC i uzyskało certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
53 osoby uczestniczyły w stażu zawodowym ( 10 osób brało udział w stażu 6-cio miesięcznym oraz 43 osoby w stażu 3 miesięcznym)- 1 osoba zrezygnowała w trackie stażu.

20 osób podjęło zatrudnienie.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i życzymy wielu sukcesów na rynku pracy!


 

22.12.2016 r.

Zespół Projektu składa wszystkim Uczestnikom projektu oraz ich bliskim i rodzinom najserdeczniejsze życzenia, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

 


 

29.11.2016 r.

Zaktualizowany harmonogram pośrednictwa pracy w miesiącu grudniu.

harmonogram-posrednictwo-pracy-grudzien

 


 

25.11.2016 r.

Zaktualizowany harmonogram na listopad

zaktualizowany harmonogram-pośrednictwo-pracy-listopad

 


 

31.10.2016 r.

Poniżej harmonogram pośrednictwa pracy w listopadzie.

harmonogram-pośrednictwo-pracy-listopad


 

03.10.2016 r.

Miło nam poinformować, że kolejni Uczestnicy/Uczestniczki rozpoczęli staż zawodowy po ukończonym szkoleniu zawodowym.

Miejsca odbywania staży przedstawiamy poniżej:

miejsca-odbywania-stażu-01.10.2016-31.12.2016

 


 

30.09.2016 r.

Poniżej harmonogram pośrednictwa pracy w miesiącu październiku.

harmonogram-pośrednictwa-pracy-październik

 


 

26.09.2016 r.

30 września odbędzie się egzamin VCC dla Uczestników/ Uczestniczek szkoleń zawodowych Pracownik obsługi biurowej w Radomsku. Miejsce egzaminu to sala nr 212 ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko.

 


 

19.09.2016 r.

Poniżej harmonogram pośrednictwa pracy w miesiącu wrześniu.

harmonogram-pośrednictwo-pracy-wrzesień


 

12.09.2016 r.

Rozpoczynamy szkolenia zawodowe w Radomsku!

harmonogram-szkolenia-zawodowego-gr-3

harmonogram-szkolenia-zawodowego-gr-4

harmonogram-szkolenia-zawodowego-gr-5

 


02.09.2016 r.

Kolejne Uczestniczki rozpoczęły staż zawodowy po ukończonych szkoleniach zawodowych: Opiekun osób w podeszłym wieku oraz Opiekunka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

lista-miejsc-stazowych-01.09.2016-30.11.2016


 

 

01.09.2016 r.

W związku z awarią strony internetowej projektu z opóźnieniem zamieszczamy harmonogram doradztwa zawodowego prowadzonego w ramach realizacji projektu w Radomsku dla gr. 3 oraz gr. 4

Harmonogram-poradnictwo zawodowe-gr. 3

Harmonogram-poradnictwo zawodowe-gr. 4

 


 

22.08.2016 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram pośrednictwa pracy w miesiącu sierpniu.

harmonogram-pośrednictwo-pracy-sierpień

 


 

17.08.2016 r.

Harmonogram Coachingu wspierania równowagi praca-rodzina w Radomsku

Harmonogram-coachingu wspierania równowagi praca-rodzina prowadzonego przez Magdalenę Chmielewską w Radomsku

 

W związku z planowanym poradnictwem zawodowym dla Uczestników/Uczestniczek projektu w Radomsku poszukujemy doradców zawodowych gotowych przeprowadzić ww. zajęcia.

Od doradców zawodowych wymagamy m.in.:

  1. Posiadania wykształcenia wyższego psychologicznego, w kierunku psychologii, doradztwa zawodowego albo podobne lub ukończone odpowiednie studia podyplomowe umożliwiające przeprowadzenie poradnictwa zawodowego.
  2. Posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  3. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dla wskazanych Uczestników projektu.

szczegółowy opis zapytania znajduje się poniżej:

rozeznanie rynku- poradnictwo zawodowe Radomsko

Wykonawców spełniających wymagania prosimy o przesłanie swojej wyceny rozeznanie rynku- poradnictwo zawodowe Radomsko wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub poprzez e-mail na adres: czaszmian@okcjo.com.pl

 


 

12.08.2016 r.

W dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone egzaminy VCC w miejscowości Kutno i Ostrowy dla Uczestników szkoleń zawodowych- Opiekun osób w podeszłym wieku oraz Opiekun dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wszystkie Uczestniczki uzyskały wyniki pozytywne z egzaminu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

27.07.2016 r.

Miło nam poinformować, że pierwsze 2 grupy szkoleniowe rozpoczynają szkolenie zawodowe:

pierwsza grupa w Kutnie będzie uczestniczyła w szkoleniu zawodowym: Opiekun osób w podeszłym wieku:

harmonogram szkolenia zawodowego- opiekun osób w podeszłym wieku

a druga grupa w Ostrowach będzie odbywała szkolenie: Opiekun dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

harmonogram szkolenia zawodowego- opiekun dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

Poradnictwo specjalistyczne rozpoczęły również kolejne grupy grupa nr 3 i 4 w Radomsku:

Harmonogram poradnictwo specjalistyczne

 


 

 

20.07.2016 r.

Szanowni Państwo,
w załączniku poniżej znajduje się całościowy harmonogram Coachingu wspierania równowagi praca- rodzina dla Uczestników/ Uczestniczek gr. 4 w Radomsku. Każdy z UP zgodnie z założeniami projektu odbędzie 14 godzin Coachingu.

harmonogram Coachingu wspierania równowagi praca- rodzina- gr. 4 Radomsko


 

07.07.2016 r.

10 Uczestników/ Uczestniczek projektu rozpoczęło półroczne staże zawodowe.
Zespół Projektu życzy wytrwałości oraz zapału do pracy.

Miejsca odbywania staży:

lista-miejsc-stazowych-6-cio-miesiecznych


 

06.07.2016 r.

W załączniku poniżej przedstawiamy harmonogram coachingu wspierania równowagi praca-rodzina dla Uczestników/ Uczestniczek gr. 4 w Radomsku na lipiec. Dalszy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. Coaching wspierania równowagi praca-rodzina dla Uczestników/Uczestniczek gr. 4 poprowadzi p. Paulina Przystańska psycholog/coach z dużym doświadczeniem zawodowym.

harmonogram-coaching wspierania równowagi praca-rodzina Radomsko

 

05.07.2016 r.

Miło nam Państwa poinformować, że od jutra rozpoczynamy zajęcia w ramach Warsztatów kompetencji społecznych/życiowych w Radomsku.

Szczegółowy harmonogram Warsztatów znajduje się poniżej:

harmonogram warsztatów kompetencji społecznych-życiowych Radomsko gr. 3
harmonogram warsztatów kompetencji społecznych-życiowych Radomsko gr. 4

 

27.06.2016 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie prowadzonego poradnictwa zawodowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu w Kutnie. Aktualny harmonogram znajduje się w załączniku poniżej:

harmonogram poradnictwa zawodowego Kutno gr. 1


 

16.06.2016 r.

Zespół Projektu informuje, że w Ostrowach i w Kutnie rozpoczynamy kolejną formę wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek Projektu tj. Poradnictwo zawodowe. Harmonogram poradnictwa dostępny poniżej:

harmonogram poradnictwa zawodowego Kutno

harmonogram poradnictwa zawodowego Ostrowy


 

14.06.2016 r.

Drodzy Państwo!

Miło nam poinformować, że ruszają kolejne szkolenia tym razem w Radomsku.

Rozpoczynamy od poradnictwa psychologicznego. Harmonogram tego szkolenia  znajduje się poniżej:

Harmonogram-poradnictwo psychologiczne-Radomsko A. Grzesiak
Harmonogram-poradnictwo psychologiczne-Radomsko P.Przystańska


20.05.2016 r.

Harmonogram poradnictwa specjalistycznego:

w Kutnie:

Harmonogram-poradnictwo specjalistyczne-Kutno

w Ostrowach:

harmonogram poradnictwa specjalistycznego Ostrowy


11.05.2016 r.

Harmonogram coachingu wspierania równowagi praca-rodzina:

W Kutnie:

harmonogram coachingu Joanna Majtczak

W Ostrowach:

harmonogram coachingu- Marzena Cichacz

harmonogram coachingu-Damian Cichacz


05.05.2016 r.

Harmonogram poradnictwa psychologicznego dla Uczestników w Ostrowach:

harmonogram poradnictwa psychologicznego 06.05-01.06.2016

Harmonogram warsztatów kompetencji społecznych/życiowych dla gr. 2 w Ostrowach

harmonogram warsztatów kompetencji społecznych-życiowych

Harmonogram poradnictwa psychologicznego dla Uczestników w Kutnie

Harmonogram-poradnictwo psychologiczne-Kutno

Harmonogram warsztatów kompetencji społecznych- życiowych dla gr. 1 w Kutnie

harmonogram warsztatów kompetencji społecznych-życiowych Kutno


29.04.2016 r.

Harmonogram poradnictwa psychologicznego na najbliższy tydzień:

harmonogram poradnictwa psychologicznego

14.04.2016 r.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach indywidualnych spotkań, grupowych warsztatów kompetencji społecznych/życiowych oraz coachingu wspierania równowagi praca-rodzina w formie spotkań indywidualnych na terenie województwa łódzkiego dla maksymalnie 30 osób po 15 osób w miejscowościach Kutno i Ostrowy w planowanym okresie 04.2016-05.2016. Zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy.
Szczegóły dotyczące zamówienia  znajdują się w załącznikach.

zapytanie- część opisowa

zapytanie- część ofertowa

Załącznik nr 1- Doświadczenie wykonawcy

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2016 r.


 

11.03.2016 r.

Szanowni Państwo

informujemy, że w dalszym ciągu trwa rekrutacja do projektu. Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.
Uzupełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny, oświadczenie o kwalifikowalności, ankieta usprawnień- wypełniana przez osoby niepełnosprawne) + zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej i przynależności do 3 profilu pomocy (w odniesieniu do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne) oraz orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych) należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu lub złożyć osobiści.

Adres Biura Projektu:
ul. Rybickiego 8, p.223
36-100 Skierniewice

 

29.02.2016 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

plakat rekrutacyjny CZAS ZMIAN