Informacje o projekcie

przez | 15 marca 2016

Firma O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziały w Projekcie
„Dziś aktywne-jutro pracujące!”
Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 15-29 lat, które:
– zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego
– są bezrobotne bądź bierne zawodowo,
– nie uczą się i nie kształcą,
– zamieszkują tereny wiejskie województwa zachodniopomorskiego i/lub samotnie wychowują dzieci.

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:
1. Poradnictwo indywidualne polegające na identyfikacji potrzeb (Indywidualny Plan Działania)
osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego (8h/Uczestnika)
2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby (5h/Uczestnika)
3. Coaching wspierania równowagi praca-rodzina (12h/Uczestnika)

oraz w zależności od potrzeb uczestników oferujemy następujące ścieżki wsparcia:
– Szkolenie (Promocja turystyki zdrowotnej / Obsługa turystyki zdrowotnej / Organizacja usług
spa&wellnes – 80h/Uczestnika)
– Szkolenie + staż (3 m-c)
– Szkolenie + środki na zasiedlenie
– Staż (6 m-c)

Wsparciem skierowane jest do 64 kobiet w tym:
– 50 biernych zawodowo
– 7 bezrobotnych
– 7 długotrwale bezrobotnych

Uczestnikom zapewnimy:
– materiały szkoleniowe
– wykwalifikowaną kadrę wykładowców
– certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
– stypendium szkoleniowe i stażowe
– zwrot kosztów dojazdu
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
– catering
Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy również osoby niepełnosprawne