Cykl form wsparcia w ramach projektu “Wszystko w Twoich rękach!”

przez | 24 lutego 2016

logotypy-stopka-gora

Przedstawiamy cykl form wsparcia w ramach projektu “Wszystko w Twoich rękach!” wraz z przewidywanym terminem realizacji.

 

  • Doradztwo indywidualne (2 godziny zegarowe- 2spotkania po 1 godzinie) Cel: Wsparcie merytoryczne UP w procesie tworzenia biznesplanów. Spotkania indywidualne: zasady tworzenia biznesplanów, konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów. Termin realizacji- kwiecień 2016.
  • Doradztwo grupowe (8 godzin zegarowych- 2 spotkania po 4 godziny) Cel: Wsparcie merytoryczne UP w procesie tworzenia biznesplanów. Spotkania grupowe: charakterystyka firmy, marketing mix, analiza otoczenia firmy, plan przygotowań, plan działań narzędzia zarządzania. Termin realizacji- kwiecień 2016.
  • Szkolenie zawodowe: „ABC przedsiębiorczości” (30 godzin szkoleniowych- 5 spotkań po 6 godz.) Cel: nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakres: zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania (podatek dochodowy), podatek VAT, ZUS- obowiązkowe ubezpieczenia, marketing w przedsiębiorstwie, biznesplan- podstawa działania, analiza SWOT, podstawy Prawa Pracy, źródła finansowanie działalności gospodarczej. Termin realizacji- kwiecień 2016.
  • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 22 700 zł (45 osób)składanie biznes planów 04.-05.2016. Ocena przez Komisję Oceny Wniosków-05.2016, założenie działalności- 06.2016
  • Wsparcie pomostowe doradczo szkoleniowe (szkolenia grupowe- 2 spotkania po 6 godzin, doradztwo indywidualne- 6 spotkań po 2 godziny- średnio raz na 2 miesiące) szkolenie grupowe- cel: wiedza na temat prawidłowego wykorzystania dotacji, szczegóły na temat wydatkowania środków wsparcie finansowego oraz rozliczania wsparcia finansowego. Termin realizacji- czerwiec 2016-maj 2017
  • Wsparcie pomostowe – finansowe przez okres 6 miesięcy – 1750zł (27 osób).- Termin realizacji- czerwiec 2016- listopad 2016.

 

Harmonogram form wsparcia

Harmonogram_form_wsparcia(1)