Aktualności

31.07.2023 Od jutra rozpoczynamy staże zawodowe! Trzymamy mocno kciuki za naszych stażystów! Życzymy owocnej pracy! Jednocześnie informujemy, że dla osób nie objętych wsparciem w postaci staży zawowodych zgodnie z ich prośbą zajęcia z Poradnictwa specjalistycznego oraz Pośrednictwa pracy będą odbywać się przełomem sierpnia i września. 12.07.2023 Szanowni Państwo! W dniach 13-28.07.2023 odbędą się szkolenia zawodowe Uczestników Projektu “Szansa na lepsze jutro-edycja II” w Dobiegniewie: Pracownik utrzymania czystości,… Czytaj dalej »

Dokumenty do pobrania

SnLJ II – Regulamin Projektu – 2023.05.04 SnLJ II – zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy SnLJ II – zał. 2 – Oświadczenie o grupie docelowej SnLJ II – zał. 3 – Zobowiązanie do rejestracji w PUP SnLJ II – zał. 4 – Oświadczenie o podwójnym finansowaniu SnLJ II – zał. 5 – Ankieta dla osób z niepełnosprawnością SnLJ II –… Czytaj dalej »

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych: Informator dla osób z niepełnosprawnością-ZUS 2022 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-Poradnik dla pracowników i pracodawców Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

ZATRUDNIANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Poradniki na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych: Informator dla osób z niepełnosprawnością-ZUS 2022 Osoba niepełnosprawna na rynku pracy-Poradnik dla pracowników i pracodawców Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnienie-niepelnosprawnego-pracownika  

RÓWNOŚĆ SZANS I NIEDYSKRYMINACJA

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej. Przestrzeganie zasady jest prawnym obowiązkiem na każdym z etapów wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zatem  wszystkie projekty realizowane… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

ZADANIE 4 HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 1 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 2 ELBLĄG HARMONOGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO GR. 3 BRANIEWO   ZADANIE 3 Harmonogram Trening kompetencji zawodowych-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 2 Harmonogram zajęć-Grupa nr 3 Braniewo Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 1 Harmonogram Zad. 1 Indywidualne poradnictwo… Czytaj dalej »

HARMONOGRAMY

Harmonogramy realizacji zajęć w ramach: Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW   GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA Grupa nr 1+2 Górowo Iławeckie Harmonogram-I tura-Zad.1-Diagnoza Grupa nr 3 Górowo Iławeckie Harmonogram-II tura-Zad. 1-Diagnoza Grupa nr 4 Piecki Harmonogram-Gr 4-Zad. 1-Diagnoza potrzeb Grupa nr 5 Biskupiec Harmonogram-Gr 5-Zad. 1-Diagnoza potrzeb INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE   GRUPA/TURA Miejsce realizacji… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

10.01.2023 r. Informujemy, że zamknęliśmy przyjmowanie zgłoszeń do projektu Czas zmian. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie. 22.12.2022 r. 01.12.2022 r. Informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia do udziału w realizowanym projekcie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w oferowanych formach wsparcia. Szczegółowe informacje w Biurze Projektu oraz pod numerem telefonu 699 670 241 23.11.2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym projekcie: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż), w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub… Czytaj dalej »