AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że z dniem 01.09.2022 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu Czas zmian Zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia w nim udziału. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Biurze Projektu pod adresem: ul. Kosynierów Gdyńskich 25, II piętro, 82-300 Elbląg oraz są dostępne do pobrania w zakładce “DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE”. Biuro Projektu dostępne jest dla Państwa w dni robocze, w godzinach 8:00-16:00. Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać się do projektu również telefonicznie… Czytaj dalej »

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy Formularz potrzeb OzN Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ  

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN PROJEKTU-LEPSZE JUTRO DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: 1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ Formularz potrzeb OzN

Aktualności

05.09.2022 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Lepsze jutro” nr RPWM.11.01.01-28-0084/20. Rekrutacja trwa! Wypełnij formularz i stań się Uczestnikiem Projektu. Miło nam poinformować, że z dniem 1.09.2022 roku rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu! Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Biurze Projektu pod adresem: ul. Szkolnej 6B, 11-220 Górowo Iławeckie oraz są dostępne do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.  Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  Biuro Projektu dostępne… Czytaj dalej »

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie wydatków planowanych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego

BIZNESPLAN

WZÓR BIZNESPLANU Załączniki do biznesplanu:  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o braku zobowiązań Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia i podatki Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Do pobrania

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w projekcie “Szansa na lepsze jutro”. W tej zakładce znajdziecie Państwo dokumenty rekrutacyjne do pobrania. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych , pocztą, mailowo, osobiście w biurze projektu lub w siedzibie Beneficjenta (ul. Skromna 5, 20-704 Lublin). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. SnLJ – Regulamin Projektu – 01.03.2022 SnLJ – zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy SnLJ – zał. 2 – Oświadczenie… Czytaj dalej »