HARMONOGRAMY

ZADANIE 3 Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 2 Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Elbląg Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Elbląg   ZADANIE 1 harmonogram psycholog indywidualne BRANIEWO listopad harmonogram psycholog indywidualne Elbląg listopad Zad. 1 Diagnoza potrzeb- Elbląg Harmonogram Zad. 1 Diagnoza potrzeb-Braniewo

HARMONOGRAMY

Harmonogramy realizacji zajęć w ramach: Zadanie 1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne  GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA I tura Górowo Iławeckie Harmonogram-I tura-Zad.1 Zadanie 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego  GRUPA/TURA Miejsce realizacji HARMONOGRAM DO POBRANIA Grupa nr 1 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 1 Grupa nr 2 Górowo Iławeckie Harmonogram zajęć-Grupa nr 2 Zadanie 3. Trening… Czytaj dalej »

AKTUALNOŚCI

23.11.2022 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w realizowanym projekcie: osoby dorosłe (pow. 18 r.ż), w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do jednej z grup: – osoby korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek z art. 7 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; lub – osoby z niepełnosprawnościami; lub – osoby korzystające z PO PŻ,… Czytaj dalej »

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Formularz zgłoszeniowy Formularz potrzeb OzN Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ  

DOKUMENTY DO POBRANIA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: REGULAMIN PROJEKTU-LEPSZE JUTRO DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: 1. Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie o grupie docelowej Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej Oświadczenie o korzystaniu z POPŻ Formularz potrzeb OzN

AKTUALNOŚCI

23.11.2022 r.  Miło nam poinformować, że dwie grupy szkoleniowe w projekcie rozpoczynają realizację Zadania 2 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego. Zajęcia odbywać się będą w Górowie Iławeckim. Szczegółowy harmonogram dostępny jest do pobrania w zakładce HARMONOGRAMY. 02.11.2022 r.  Miło nam poinformować, że z dniem 02.11.2022 r. rozpoczynamy realizację zajęć w ramach pierwszej formy wsparcia – Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne – dla 20 osób zakwalifikowanych do udziału… Czytaj dalej »

WSPARCIE POMOSTOWE

Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki Rozliczenie pomostówki   1.-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie-wydatków-planowanych-do-sfinansowania-w-ramach-wsparcia-pomostowego

BIZNESPLAN

Regulamin przyznawania środków finansowych Biznesplan Załączniki do biznesplanu: Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-1 Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł Oświadczenie-o-braku-zobowiązań Oświadczenie-o-niekaralności Oświadczenie-o-niekorzystaniu-z-innych-środków-publicznych Oświadczenie-o-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis Oświadczenie-o-niezaleganiu-ze-składkami-na-ubezpieczenia-i-podatki Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis Szczegółowe-zestawienie-towarów-i-usług-przewidzianych-do-zakupienia

WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków publicznych Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Zestawienie wydatków planowanych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego   DODATKOWE: Wniosek o zmiany-wsparcie pomostowe